دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی در قالب pdf

سایت بیست میشم کتاب اندیشه اسلامی 1 آیت الله جعفر سبحانی ویراست دوم + نمونه سوالات 239 صفحه پی دی اف PDF را برای شما دانشجویان آماده کرده است. ارزیابی، بازنگری و اصلاح هر کدام از اجزاء نظام آموزشی زمینه لازم را برای بهبود و حرکت تکاملی آن نظام فراهم می آورد. متن درسی نیز که یکی از اجزاء مهم هر نظام آموزشی است مشمول همین قانون کلی است. 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی در قالب pdf

 

کاملترین و جامع ترین مجموعه شامل خلاصه نویسی دقیق، نکات مهم امتحانی ، نمونه سوالات امتحانی و جواب سوالات کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

1. نمونه سوالات امتحانی هر فصل

2. دانلود pdf کتاب اندیشه اسلامی 1 ویراست دوم

3. جواب سوالات امتحانی

4. بدون نیاز به مطالعه کتاب

5. مطابق با جدیدترین ویرایش کتاب

 

منبع : اندیشه اسلامی ۱ جعفر سبحانی و محمد محمد رضایی ویراست دوم

این مجموعه با تلاش زیاد و بسیار دقیق اساتید دانش زا جهت استفاده تمام دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور تولید شده است. خلاصه درسها و نکات مهم و سوالات به طور دقیق و کامل طراحی شده اند و با مرور آنها، دانشجویان عزیز از مطالعه کتاب بی نیاز شده و با صرف کمی وقت، نمره بسیار خوبی را در امتحان کسب می نمایند.

 

فهرست :

مقدمه

بخش یکم: انسان و ایمان

 • فصل اول: چیستی انسان
 • خودشناسی
 • مقدمه کمال انسانی
 • پیش درآمد جهان شناسی
 • مقدمه خداشناسی
 • حلال مشکلات انسان
 • حقیقت انسان
 • روح؛ حقیقت انسان
 • ابعاد روح و روان انسان
 • بعد ادراکی انسان
 • ادراک نظری
 • ادراک عملی
 • بعد گرایشی انسان
 • برای مطالعه
 • دیدگاه متفکران مغرب زمین
 • انسان و بحران های فرارو
 • بحران معرفتی
 • بحران اخلاقی
 • بحران روانی و معنوی
 • نقش دین در رفع بحران های انسانی
 • فصل دوم: ایمان
 • مقدمه
 • معنای لغوی و اصطلاحی ایمان
 • ایمان و معرفت
 • ایمان و عقل
 • برای مطالعه
 • ایمان و عمل
 • ایمان و اختیار
 • متعلقات ایمان
 • درجات ایمان
 • برای پژوهش
 • منابعی برای مطالعه بیشتر

 

بخش دوم: وجود خدا

 • مقدمه
 • فصل اول: برهان فطرت بر وجود خدا
 • معنای فطرت
 • فطری بودن خداشناسی
 • دلیل نقلی
 • راه های تذکر و یادآوری فطرت
 • دلیل عقلی
 • فطری بودن خدا جویی و خداپرستی
 • فصل دوم: برهان علی
 • تقریر برهان علی
 • تعریف علت و معلول
 • تعریف علت فاعلی
 • اصل علیت
 • اثبات معلولیت عالم
 • امتناع دور و تسلسل در علل
 • فصل سوم: برهان نظم
 • ساختار مشترک برهان نظم
 • تعریف نظم
 • تقریر های مختلف برهان نظم
 • برهان هدفمندی
 • برهان نظم از موارد جزئی
 • برهان هماهنگی در کل عالم
 • برای مطالعه
 • برهان نظم و نظریه تکامل
 • برای پژوهش
 • منابعی برای مطالعه بیشتر

 

بخش سوم: صفات خدا

 • فصل اول: امکان شناخت صفات خدا
 • دیدگاه اهل تعطیل
 • نقد و بررسی
 • دیدگاه اهل تشبیه
 • نقد و بررسی
 • دیدگاه اثبات بلاتشبیه
 • فصل دوم: راه های شناخت صفات خدا
 • راه عقلی
 • سیر در آفاق و انفس
 • قرآن و روایات
 • کشف و شهود
 • توفیقی بودن اسما و صفات الهی
 • فصل سوم: انواع صفات خدا
 • صفات ثبوتی و سلبی
 • شمار صفات ثبوتی و سلبی
 • و …

 

بخش چهارم: مسئله شر

 • تعریف و اقسام شر
 • راه حل های مسئله شرور
 • شرء لازمه جهان مادی است
 • اشکال کم تر بودن خیرات نسبت به شرور
 • شر ناشی از آزادی انسان است
 • شر ناسی از جزئی نگری است
 • شر ناشی از جهل انسان است
 • راز و فواید شرور جهان

 

بخش پنجم: توحید و شرک

 • مراتب توحید
 • توحید در ذات
 • توحید ذاتی در قرآن و روایات
 • دلیل عقلی بر توحید ذاتی
 • ذات خدا بسیط است و جزء ندارد
 • توحید صفاتی
 • توحید در خالقیت
 • توحید در تشریع
 • توحید در اطاعت
 • و …

 

بخش ششم: معاد و جاودانگی انسان

 • کلیات
 • معنای معاد
 • اهمیت معاد
 • منابع شناخت در باب معاد
 • اهتمام قرآن به موضوع معاد
 • وابستگی معاد به روح
 • نمونه های مشابه معاد
 • ابراهیم و احیای مردگان
 • زنده شدن عزیر
 • اصحاب کهف
 • زنده شدن مردگان به دست عیسی
 • رویش گیاهان
 • براهین عقلی معاد
 • برهان فطرت
 • برای مطالعه
 • برهان حکمت
 • برهان عدالت
 • برهان معقولیت
 • منکران معاد و انگیزه انکار
 • شبهه قدرت فاعل
 • شبهه علم فاعل
 • و ..

 

 

 

 

مطلب مرتبط :

 

دانلود کتاب فقه 6

 

کتاب اندیشه اسلامی 1 سبحانی و رضایی در قالب pdf

اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

 

 

 

خلاصه قسمتی از فصل دوم کتاب اندیشه اسلامی ۱ :

 

فصل اول

برخی ازفیلسوفان و متکلمان مسلمان وجود خدا را
بدیهی و بی نیاز از دلیل و به تعبیری فطری می دانند.

در جهان غرب برخی متکلمان مانند پلانتینگا براین
عقیده اند که وجود خدا بدیهی است و نیاز به استدلال و برهان ندارد.

۱-برهان فطرت

 

۲-برهان علۤی

 

۳-برهان نظم

 

راه شناخت خدا بر دو نوع است :

 

۱-سیر در آفاق

 

۱-سیر در انفس

 

انسان با مشاهده مخلوقات و تدبر در حدوث و امکان و نظم پدیده ها به وجود خدا و مدبری دانا و توانا پی می برد

انسان با تامل در خود در میابد که به خدا شناخت قلبی و بی واسطه دارد.

راه انفس راه فطرت است

 

ماده 
(فطر) در اصل به معنای آغاز و شروع است به همین دلیل به معنای خلق هم به
کار می رود

 (خلق ) به معنای ایجاد آن و شروع وجود و تحقق شیء است

فطرت نوعی آفرینش است

 

۱-در همه افراد آن نوع یافت میشود

 

۲-همواره ثابت اند

 

۳-نیاز به تعلیم و تعلم ندارد

 

الف) شناخت های فطری بدون نیاز به آموزس

 

ب) میل ها و گرایش های فطری که مقتضای آفرینش هر
فردی است

۱-دلیل نقلی

 

۲-دلیل عقلی

 

۱-انسان ازهمه جا قطع امید کند به خدا روی آورد

 

۲-توجه به مخلوقات و نظم حاکم بر آنها که از آن به آیات و نشانه ها و مذکۤرات یاد می شود.

 

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

 

فصل دوم

برهان علی

جهان معلول است و هر معلولی نیازمند علت است
بنابراین جهان نیازمند علتی است که آن علت یا خدا است یا در نهایت به خدا
میرسد.ازاین رو خدا وجود دارد

علت موجودی است که با وجود آن تحقق و وجود موجود
دیگرضرورت پیدا میکند این علت را علت تام می گوینددانلود pdf کتاب اندیشه اسلامی 1 ویراست دوم

اگر علت به گونه ای باشد که برای تحقق معلول کافی نباشد علت ناقصه است.

آن چیز که به علت وابسته است .

 

۱-علت فاعلی

 

۲-علت غایی

 

۳-علت صوری

 

۴-علت مادی

 

آن است که معلول از آن پدید می آید و علت غایی
انگیزه های فاعلی برای انجام کار است

زمینه پیدایی معلول است و در ضمن آن باقی می
ماند

 

صورت و فعلیتی است که در ماده پدید می آید و
منشا آثار جدیدی در آن می گردد

مانند : صورت نباتی

 

دو اصطلاح علت فاعلی :

 

در فیزیک و طبیعیات به کار می رود و منشا حرکت و
دگرگونی اجسام و حالات است

در فلسفه و الهیات به کار می رود و منظور موجودی
است که معلول را به وجود نمی آورد

پس هر علت فاعلی همان علت فاعلی الهی است

 

۱-محدودیت زمانی و مکانی

 

۲-محدودیت آثار

 

۳-وابستگی به غیر

 

۴-تغییر پذیری و فنا پذیری

 

موجودی که تغییر می پذیرد بی گمان فقر وجودی
دارد در نتیجه معلول است

دور تسلسل در علل ممنوع است

 

اگر این جهان علت خودش باشد اصطلاحا دور می
گویند

یعنی علت وجودی موجود خود او باشد یعنی وجود
موجود بر خود متوقف باشد

ولی جهان خود معلول است و محتاج  علتی خارج از خود که همان خدا است.

فصل سوم

 

و …..

 

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

 

قرآن می‌فرماید:

– انسان باید بنگرد که از چه آفریده شده است؛۱

– آیا انسان به یاد نمی‌آورد که ما او را آفریدیم و حال آنکه چیزی نبوده است؛۲

– ای کسانی که ایمان آورده‌اید! به خود بپردازید … .۳

امیرالمؤمنین علی می‌فرماید:

کسی که به خودشناسی دست یابد، به بزرگ‌ترین سعادت و کامیابی رسیده است.۴

بنا به نقل تاریخی بر سر در معبد دلفی، در یکی از شهرهای یونان باستان، برای کشف رموز خلقت و پیچیدگی‌های وجود انسان، نوشته بودند که «خود را بشناس!» در تاریخ فلسفه، خودشناسی، از نظریات اساسی سقراط حکیم بوده است.۵ ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب‌زمین، می‌گوید: «انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد.»۶

بنابراین، در اهمیت خودشناسی، جای هیچ شک و شبهه‌ای نیست؛ اما برای روشنی هرچه بیشتر رجحان و ضرورت خودشناسی، می‌توان به دلایل ذیل اشاره کرد:

۱. مقدمه کمال انسانی

اگر آدمی قبل از هر چیز خود را بشناسد، بهتر می‌تواند از سرمایه‌های وجودی خود بهره ببرد و آنها را شکوفا سازد؛ زیرا نقطه آغاز همان شناخت سرمایه‌های وجودی است. او می‌تواند از خود بپرسد:

آیا حد وجودی انسان در حد سایر حیوانات است یا قدرت تعالی و رشد و پرواز کردن دارد؟ اگر قدرت تعالی و پرواز به عالم ملکوت را دارد تا چه حد می‌تواند پرواز کند؟ اگر انسانی که قدرت تعالی و پرواز دارد، از آن استفاده نکند و از سرمایه وجودی خود بهره نبرد، آیا شایسته مذمّت نیست؟ آیا انسان غیر از این بدن مادی، حقیقت دیگری به‌نام روح دارد؟ اگر انسان دارای روح است، نیازهای آن چیست و چگونه باید برآورده شود و چگونه باید تکامل پیدا کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مقدمه تکامل انسانی است.

 

 

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

 

نسخه:پی دی اف

تعداد صفحات کتاب:۱۳۸

 

 

1. نمونه سوالات امتحانی هر فصل

2. دانلود pdf کتاب اندیشه اسلامی 1 ویراست دوم

3. جواب سوالات امتحانی

4. بدون نیاز به مطالعه کتاب

5. مطابق با جدیدترین ویرایش کتاب

اندیشه اسلامی 1 جعفر سبحانی و محمد رضایی

دانلود کتاب اندیشه اسلامی ۱ سبحانی و رضایی

 

 

منبع : فضای وب

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط