جزوه اصول مدیریت ساخت | جزوه 26 صفحه | Pdf

جزوه اصول مدیریت ساخت

                                                                            جزوه اصول مدیریت ساخت

جزوه اصول مدیریت ساخت

فصل اول : خواص عمومی مصالح ساخت

مقدمه

مطالعه ي خواص مصالح ساخت به منزله ي شناخت مواد اولیه مصالح و الزمه ي کاربرد صحیح و مناسب مصالحی است که
براي اجراي یک پروژه از جنبه ي اطمینان و پایداري، استحکام و اقتصادي در نظر گرفته می شود. از طرفی مهندسان با
افزایش تدریجی مهارتشان باید سعی نمایند که هزینه ها را بدون پایین آوردن ضرایب اطمینان و کیفیت کار کاهش دهند
که مساله ي ایمنی و ضریب اطمینان به مقدار زیادي به خواص مصالح ساخت بکار رفته شده مرتبط می باشد.

بنابراین هر چه اطالعات فنی در مورد خواص مصالح مصرفی در پروژه ها کمتر باشد، مهندس یا طراح به علت عدم آشنایی
کامل با خواص مصالح ضریب اطمینان را در موارد مختلف افزایش داده و در نتیجه مصرف بیش از اندازه ي مصالح در جاهاي
غیر ضروري به غیر اقتصادي نمودن، حجیم کردن و نامنظم نمودن پروژه ها کمک نامطلوبی خواهد کرد.

خواص فیزیکی مصالح ساخت

از مهمترین خواص فیزیکی مصالح ساخت می توان دانسیته، وزن واحد حجم، وزن مخصوص، نسبت تخلخل، درجه ي پوکی،
قابلیت جذب آب، سطح ویژه، قابلیت عبور آب، مقاومت یخ زدگی، مقاومت هوازدگی، هدایت گرمایی، ظرفیت حرارتی، گرماي
ویژه و مقاومت در برابر آتش را نام برد.

جزوه اصول مدیریت ساخت

 

 

قابلیت عبور آب


میزان عبور آب در فشار ثابت از یک سانتی متر مربع سطح خارجی جسم در یک ساعت را قابلیت عبور آب آن جسم گویند.
قابلیت عبور آب به بافت و ساختمان مولکولی جسم؛ درصد تخلخل، پوکی و تعداد منافذ ریز و درشت مصالح بستگی دارد.
موادي مانند قیر، شیشه و فولاد را مواد غیر قابل نفوذ می نامند.
مصالحی مانند گچ و اکثر چوب ها نفوذپذیر بوده و نباید براي جلوگیري از رطوبت و یا نفوذ آب از آنها استفاده نمود.


مقاومت مصالح ساخت در برابر یخ زدگی


مقاومت و دوام پذیري مواد و مصالح ساخت در یخ زدن هاي متناوب را مقاومت یخ زدگی گویند. اجسام در اثر انقباض،
انبساط و تناوب در تغییرات دماي خارج ترك خورده که این پدیده منجر به تخریب جسم میشود. میزان مقاومت یخ زدگی
مصالح به جرم مخصوص، تخلخل و قدرت جذب آب بستگی دارد. به طور کلی به مصالحی، مقاوم در برابر یخ زدگی اطلاق
می گردد که پس از یخ زدن بیش از 15الی 25درصدمقاومت طبیعی خود را از دست ندهند و کاهش وزنی آنها بر اثر ترك
خوردن و جدایی مصالح بعد از 40بار یخ زدگی بیش از 5درصد حالت طبیعی نباشد.


مقاومت مصالح ساخت در برابر هوازدگی


مقاومت هوازدگی عبارت است از مقاومت و دوام جسم در برابر تغییرات مداوم جوي از نظر سرما، گرما و رطوبت بدون آن
که این تغییرات موجب تغییر شکل عمده و یا تغییر خواص مواد گردد. در هوازدگی فیزیکی عواملی از قبیل یخ بستن آب
در شکاف اجسام، تغییرات درجه ي حرارت، رشد بلوري و فرسایش بخش سطحی باعث تغییر در مقاومت اجسام میگردد.

در هوازدگی شیمیایی عواملی از قبیل اکسیداسیون، هیدرولیز، هیدارتاسیون، دهیدراتاسیون و پدیده انحلال باعث تغییر در
مقاومت اجسام می گردد. در هوازدگی مکانیکی عواملی از قبیل تغییرات مداوم در مقدار و جهت نیروهاي خارجی، باعث
تسریع در شکست و تخریب در اجسام می گردد


هدایت گرمایی


هدایت گرمایی مواد عبارت است از قابلیت عبور گرما و میزان آن مستقیما به ضخامت و جنس ماده بستگی دارد.


ظرفیت حرارتی


ظرفیت حرارتی عبارت است از قدرت جذب حرارت جسم در اثر افزایش میزان حرارت. مقدار گرمایی که یک کیلوگرم از
مصالح می گیرد تا دماي آن یک درجه ي سانتی گراد بالا رود، گرماي ویژه مصالح نامیده می شود.

 

 

 

فایل مرتبط :

پایان نامه کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازاریابی

 

 

 

 


مقاومت مصالح ساخت در برابر آتش:


مقاومت مصالح ساخت در برابر آتش، مقدار درجه ي حرارتی است که مصالح می توانند قبل از ذوب یا مشتعل شدن تحمل
نمایند. این پدیده بستگی به جنس اجسام و تخلخل آنها دارد. بنابراین اجسام متخلخل مانند مواد سلولزي و پنبه سریعتر از
مواد متراکم معدنی دچار آتش سوزي می شوند. با توجه به جنس مصالح در دستگاههاي حرارتی و دودکش ها مانند کوره
هاي گچ و آهک پزي، سیمان پزي، ذوب شیشه و فولادسازي بهتر است از مصالحی استفاده گردد که بتوانند در درجه حرارت
هاي بسیار بالا تحمل لازم را دارا باشند (از مصالح دیرسوز و یا از مواد نسوز باید استفاده نمود).

 

به طور کلی اجسام از نظر
مقاومت در برابر آتش به سه دسته تقسیم می شوند:


-1اجسام نسوز: حرارت بالاتر از 1580درجه ي سانتی گراد را تحمل می کنند.
-2اجسام دیرسوز (دیرگداز:)حرارت بین 1350تا 1580درجه ي سانتی گراد را تحمل می کنند.
-3اجسام سوزا (زودگداز): در حرارت پایین تر از 1350درجه ي سانتی گراد ذوب می شوند.

 

 

 

مطلب پیشنهادی ما :

پایان نامه ایجاد تغییرات در AHP با سلسله مراتب غیر خطی

 

 

 

 

منبع : فضای وب

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط