1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

                                   1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

شرح مختصر : 

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ بیان میکند در دوره ی معاصر مشکلات کلان شهرها فقط در ازدیاد جمعیت، ترافیک، گرانی، اقتصاد و نابه سامانی های زیست محیطی و … خلاصه نمی شود؛برای ادامه مطلب با بیست میشم همراه باشید.

بلکه انواع ناهنجاری های رفتاری، مشکلات اجتماعی و فشارهای روحی و روانی ناشی از سیمای ناخوشایند بصری نیز خود دلایل کافی برای افزایش مسائل زندگی مدرن شهری و تنگ تر شدن عرصه بر جامعه ی امروزی است. به یقین آرامشی که از نمای مناسب شهری در پی استفاده ی صحیح از مبلمان شهری حاصل می شود، بی تأثیر در زندگی شهروند امروزی نخواهد بود؛

به گونه ای که گاهی این احساس، خستگی را از انسانِ خسته از کار و تلاش و هیاهوی روزانه گرفته و با آرامشی پایدار، او را تا در منزل بدرقه می کند.

لذا تأثیری که سیمای آرامش بخش شهری به او عطا کرده است،پشتوانه ای معنوی بر ای ارتباط خانوادگی و به ارمغان بردن این حس به درون خانه می شود. با نگرشی اقتصادی و سودمندانه به این مقوله، نتیجه ای به دست می آید که گاهی بسیاری از طراحان مبلمان شهری، به ویژه در کشورهای عقب مانده یا در حال توسعه، درصدد به وجود آوردن سیمایی از شهر هستند که آن ها را به سود بیش تر برساند، و کم تر به جزئیات و نیازهای روانی، اجتماعی جامعه توجه دارند.

اگرچه گاهی ناچار به رعایت استانداردهای شهری می شوند، معمولاً این مقررات را قوانینی دست و پاگیر و ناسودآور می دانند. لذا پرداختن به مسائلی همچون مبلمان شهری و تأثیر عملکرد آن در سیما و هویت شهر را کاری عبث و یا حداقل دست و پاگیر و ناسودآور می دانند و به همین دلیل حاضر نمیشوند بر سر مسائلی همچون موارد یاد شده ریسک اقتصادی را بپذیرند.

در عصر حاضر، سیما و نمایی از شهر مورد توجه است که با طرح های بدیع و مدرن، رنگ های گرم و تند و تابلوهای رنگارنگ نئون به همراه نورپردازی های شبانه، جذابیت خود را حفظ کرده و خودنمایی کند، بی توجه به این که این مبلمان شهری طراحی شده چه تأثیری در ذهن مخاطب شهری و شهروند ساکن شهر خواهد گذارد.

در 1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ سعی شده است با بیان نمونه هایی از مبلمان شهری موجود در داخل و خارج کشور، نوع استفاده از آن ها و تأثیر به جای گذاشته بر محیط زیست نشان داده شود.

 

دانلود مقاله مبلمان شهری‎

فهرست :

مقدمه

مبلمان شهری

ویژگی مبلمان شهری

انواع مبلمان شهری

نقش مبلمان شهری در هویت و سیمای شهری

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

مبلمان شهري

در  1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ مطالعه خواهیم کرد که مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل، اشيا، دستگاه‌ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصري گفته مي‌شود که چون در شهر و خيابان و در کل در فضاي باز نصب شده اند و استفاده عمومي دارند، به اين اصطلاح معروف شده‌اند.

طراحي جديد و نحوه قرار گرفتن تيرهاي چراغ برق، باجه‌هاي تلفن، کيوسک‌هاي فروش روزنامه، ايستگاه‌هاي اتوبوس و مهم تر از آن حفظ نمادهاي قديمي و سنتي يک شهر نقش موثري در افزايش روحيه اجتماعي ايفا مي‌کند، پس لازم است با توجه به هويت و فرهنگ شهر، مبلمان شهري مناسب را طراحي و به کار برد.

در فضاي ميان ساختمانها و بناها، عناصر مكملي نياز است تا زندگي شهري را سامان بخشد، تجهيزاتي كه همچون اثاث يك خانه، امكان زندگي را در فضاي محصور ميان سنگ و بتن و شيشه فراهم آورد. اين اجزاء، جريان حركت، سكون، تفريح و اضطراب را در شهر تنظيم مي‌كنند و به آن روح مي‌بخشند.

همچنین در 1دانلود مقاله مبلمان شهری‎  میخوانیم که تجهيزات يا مبلمان شهري، خياباني يا فضاي باز اصطلاحات رايج اين تسهيلات و امكانات هستند.در 1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ توجیه میشود که

اين تسهيلات در انگلستان بيشتر به «مبلمان خياباني» و در امريكا به «مبلمان همگاني» با «مبلمان فضاي باز» معروف هستند.

رايج ترين تركيب فوق «مبلمان شهري» است كه مي‌تواند دربردارنده مفاهيم ضمني نيز باشد.ضمنا در 1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ یاد میگیریم که

مبلمان شهري به مجموعه وسيعي از وسايل، اشياء، دستگاه‌ها، نمادها، خرده بناها، فضاها و عناصري گفته مي‌شود كه چون در شهر و خيابان و در كل در فضاي باز نصب شده‌اند و استفاده عمومي دارند، به اين اصطلاح معروف شده اند.

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

                      1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

ويژگي مبلمان شهري

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ بررسی کرده است که اجزاي مبلمان شهري، دو ويژگي اساسي دارند: كاربردي بودن و زيبايي، كه در صورت داشتن هر دو ويژگي، مي‌توانند نياز عملكردي و بصري شهروندان را همزمان برآورده سازند.

البته اين امر، مستلزم در نظر گرفتن مقوله‌هاي متعددي در طراحي اجزاي مبلمان شهري است كه نه تنها رنگ، هماهنگي با محيط پيرامون، دوام، ايمني و اقتصادي بودن آنها مورد نظر است، بلكه بايد از نظر عملكردي، جانمايي مناسبي در سطح شهر داشته باشند تا بتوانند پاسخگوي نياز شهروندان باشند.

در طراحي فضاهاي شهري عناصر متعددي در شهر جاي گرفته‌اند كه جزئي از مكان هستند و چنانچه با يكديگر هماهنگي و انسجام داشته باشند، مضامين و مفاهيم مشتركي را بيان مي‌كنند.

به عنوان مثال در گذشته، قرار گرفتن برخي از بناها با كاربري‌هاي عمومي، در مجاورت فضاهاي عمومي، فضايي بسيار مناسب و دلنشين جهت توقف عابرين پياده ايجاد مي‌كرد؛

اما با گذشت زمان و ورود فن‌آوري جديد و از همه مهم‌تر، ورود اتومبيل به شهرها، ساختار شهرهاي گذشته دگرگون شد و فضاهاي شهري، داراي اشكال متفاوت با اجزاي متفاوتي شدند.

همچنين كاربري‌هاي فضاهاي شهري، بيش از پيش تنوع يافت، مانند كاربري‌هاي مراكز تاريخي، تجاري و هنري شهر، فضاهاي تردد خودروها(سواره روها)، فضاهاي تردد عابرين پياده (فضاهاي تعامل اجتماعي و تجمع مردم)، فضاهاي سبز عمومي، همچون پارك‌ها و حاشيه رودخانه‌ها كه هر كدام تعريف متفاوتي دارند و مبلمان شهري جداگانه‌اي را مي‌طلبند.

البته مهم ساختار و انسجام هر يك از اجزا در كل شهر است، چرا كه اگر عناصر يك مكان، فاقد هماهنگي و انسجام بصري و ارتباط با هويت شهروندان باشند، احساس سردرگمي و بيگانگي با شهر ايجاد مي‌كنند.

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ یادآور میشود که  نكته مهم در طراحي محيط هاي شهري و زيباسازي آن ها، جابه جايي عناصر مبلمان شهري و درك تمامي شرايط حسي ، رواني افراد مختلفي است كه در آن فضا حضور مي‌يابند.

انواع مبلمان شهري ـ دانلود مقاله مبلمان شهری‎

بخشي از اين تجهيزات در زبان انگليسي تحت نام مبلمان شهري يا خياباني (urban furniture / street furniture ) و بخش ديگر تحت نام عناصر شهري آمده است (urban elements ) که ما در فارسي تمام آنها را تحت نام مبلمان شهري ترجمه مي کنيم اين ترجمه قطعا بايد در آينده اي بسيار نزديک اصلاح گردد .

تصور مي کنم شما هم باور نکنيد اين ليست شامل 83 مورد از عناصري است که هرروزه بدون توجه خاصي با آنهاسروکار داريم .

در اين 1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ همچنين سعي شده عناصري که در ايران از آن استفاده مي کنيم و در خارج از کشور خيلي مرسوم نيست و يا در ليست تجهيزات شهري آنها قرار ندارد هم اضافه شود .

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

                   1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

تأثير اقليم، فضاي سبز، مصالح، رنگ و…. در مبلمان شهري

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ بیان دارد نقش هنرمندان و طراحان شهر و مبلمان آن در رابطه با استفاده از مصالح، عوامل اقليمي و عناصر هنري از جمله رنگ ها به گونه اي است که در اولين نظر، کنش ها و واکنش هاي برخاسته از آن هويدا مي شود.

بديهي و روشن است که اين هنر طراح است که براي مبلمان منطقه اي، از چوب در محلي که به جنگل نزديک است و يا سنگ در مکاني که منطقه کوهستاني است و نظايري مشابه آن استفاده مي کند.

کم تر منظري در شهر است که از اين عناصر بومي تهي باشد و اين ظرافت مورد تحسين و ترغيب طراحان و مجريان مربوطه را دنبال خواهد داشت. براي مثال، در شهر همدان که سنگ کوهستان نمونه اي از مبلمان و تزيينات شهر محسوب مي شود و عنصري براي تزيين بلوارهاي آن است، همين حال را خواهد داشت.

گرچه نحوه ي چيدمان همين سنگ هاي صخره اي روي هم قرار گرفته نيز خود دقت و ظرافت لازم را مي طلبد تا نماي سنگين و زمخت آن را به تصويري آرام بخش و دوست داشتني تبديل نمايد. آب به عنوان يک عنصر ثابت، نقشي پر رنگ و قوي در مبلمان و مناظر شهرها دارد.

گذشته از آيات و احاديث و روايات، همچون «و من الماء کل شيء حي»، استفاده از آن در مناظر و مبلمان شهري شاخص و تعيين کننده مي نمايد. ضمن اين که تعيين جايگاه آب خوري ها و شيرهاي شست و شو و فضاهاي سبز نيز از اهميت لازم برخوردار مي باشند.

در همين رابطه لازم است به فضاهاي سبز، و درختان در مبلمان شهري اشاره کرد. اگرچه باز کردن اين مطلب از حوصله اي اين مقاله خارج است، حداقل بايد مختصر به نقش اساسي سبزينه و فضاي سبز و به کارگيري انواع رنگ ها، به ويزه رنگ هاي گرم در طراحي محيط و منظر و مبلمان شهري پرداخت.

به درستي کم تر مکاني است که براي نشستن افراد در نظر گرفته شده باشد، ولي فاقد گل، گياه و چمن باشد. تأثيري که اين عناصر به خصوص گل هاي معطر رنگي، در تلفيق با ساير اجزا بر انسان دارد، خود به خود برآورنده ي محيطي آرامش بخش و دلپذير خواهد بود.

حتي در کشورها و مناطق گرمسير نيز از گل و گياه و درخت هاي ويژه ي آن اقليم همراه با صرفه جويي آب و سيستم هاي قطره اي استفاده مي شود.

در مناطق خوش آب و هوا، پر باران و معتدل مانند شمال ايران، از اين نعمت بهره ي کافي برده مي شود. اما نبايد به صرف اقليم و طبيعت اصل طراحي و چيدمان عناصر خدمات شهري به دست فراموشي سپرده شود، اگرچه طبيعت زيبايي خاص خود را داراست.

خوشبختانه دربسياري از شهرهاي شمالي کشورمان به اين نکته توجه لازم مي شود به طوري که براي مبلمان شهري بسياري از پارک ها و بوستان هاي منطقه اي از امکانات محلي و بومي استفاده مي شود که هم مقرون به صرفه و هم مناسب و زيبا است.

در آخر بر استفاده به نقش رنگ، جنس مصالح مورد نياز و عناصر محلي و بوم آورد در مبلمان شهرها تأکيد مي شود،

چرا که اعتقاد بر اين است که مي توان براي به وجود آوردن مبلماني مناسب و محيطي آرامش بخش از ساده ترين و ابتدايي ترين امکانات محلي فضاي دلچسب و مفيدي براي شهروندان به وجود آورد.

ورزش و مبلمان شهری
   با شروع شهرنشيني و افزايش جمعيت شهرنشينان و تبع مشکلات به وجود آمده ضرورت فراهم آوردن امکاناتي براي رفاه حال شهروندان بيش از پيش شناخته شد.
با گذشت زمان و با افزايش تعداد امکانات مختلف شهري (خيابان ها، ميادين، پياده روها، محل هاي توقف اتومبيل، علامت ها و نشانه ها) وسايل ورزشي و تجهيزات مرتبط در فضاهاي سبز نيز جايگاه خاصي را به خود اختصاص داد.
طراحي محصولات مختلفي که در حيطه مبلمان شهري قرار مي گيرد توانسته است متخصصان گوناگوني را به کار گيرد تا گوشه اي از مسائل مرتبط با طراحي، ساخت يا
انتخاب عناصر مبل مان شهري را به گونه اي که ياري دهنده مسوولان ذي ربط در امور زيبايي شهري و نيز بالا بردن سطح کيفي بهره برداري از اين تجهيزات براي استفاده کنندگان باشد را ارائه کند.

در اين بين طراحي ساخت و نصب وسايل مختلف براي بالابردن توان جسماني و عضلاني و نيز ايجاد نشاط و سرور بين شهروندان مختلف اعم از زن و مرد، پير وجوان و حتي کودک و خردسال در شهرها يکي از اصولي ترين موارد در حيطه مبلمان شهري است.

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎ نتیجه گیری میکند:

استفاده از طراحان و متخصصان خاصي که در زمينه ارگونومي و آنتروپومتري، فيزيولوژي و حرکت شناسي و آسيب شناسي حرکات ورزشي داراي اطلاعات کافي و وافي باشند از مواردي است که در طراحي وسايل ورزشي شهري بايد با دقت فراوان و ريزبيني خاص مورد توجه و مدنظر کليه مسوولان شهري قرار گيرند.

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

1دانلود مقاله مبلمان شهری‎

منبع:گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط