دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

دانلود جزوه کامل فیزیولوژی غدد

                        دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 5.87 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانش آموزان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

فصل 1- مقدمات اندوکرینولوژی

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد بیان میدارد سه دسته کلی هورمون ها وجود دارد:

 1. هورمون های پروتئینی و پلی پپتيدي: شامل هورمون های ترشح شده توسط غده هیپوفیز قدامی – خلفی – پانکراس (انسولین – گلوکاگون) پاراتیروئید (هورمون پاراتورمون) …
 2. هورمون های استروئیدی: شامل هورمونهای قشر آدرنال (کورتیز ول و آلدوسترون)، تخمدان ها (استروژن و پروژسترون) بیضه ها (تستوسترون) و جفت (استروژن و پروژسترون)
 3. مشتقات اسیدامینه تیروزین شامل هورمونهای (T4,T3) و هورمونهای مغز آدرنال (اپی نفرین و نوراپی نفرین)

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

ویژگی هورمون های پروتئینی

بخش عمده هورمونهای بدن را تشکیل می دهند. در رتيکوام سارکوپلاسمیک سلولهای غده درون ریز سنتز شده ابتدا به صورت پره پر و هورمون که پروتئین بزرگ و غیر فعال است و سپس پروهورمون ها را می سازد که جهت بسته بندی وارددستگاه گلری می شود در این روند آنزيم‌های موجود در وزیکول ها پروهورمون ها را می شکند تا هورمون های کوچک و فعال تشکیل شوند. این هورمون ها تا زمان نیاز دروزیکولهای ترشحی ذخیره می شوند.

از طریق اگزوسیتوز وزیکول ترشحی بداخل خون می روند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

ویژگی هورمون های استروئیدی

ساختار شیمیایی مشابه کلسترول است و پیش ساز آنها در اکثر موارد کلسترول است. محلول در چربی هستند. ذخایر هورمونی بسیار  کمی از این دسته وجود دارد این هورمون ها از طریق انتشار وارد مایع میان بافتی و سپس خون می شوند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

ویژگی هورمون های آمینی

هورمون های تيروزيني در تيروئيد  ساخته شده و انبار می شوند بعد از ترشح به خون بخش عمده آن با گلوبولین گیرنده تیروکسین باند شده و به اهستگی هورمون را به بافت هدف آزاد می کند.

اپی نفرین و نوراپی نفرین هم در مغزفوق کلیه تشکیل شده و تا زمان ترشح انبار می شوند و مشابه هورمون های پروتئيني، اگزوسیتوز می‌شوند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

فیزیولوژی غدد

                    فیزیولوژی غدد

کنترل ترشح هورمون‌ها

به سه صورت انجام می شود: 1. کنترل فیدبکی منفی که از ترشح بیش از حد هورمون جلوگیری می کند. در این حالت درجه فعالیت ثابت هدف بعنوان یک متغير کنترل شونده عمل می کند و اگر از یک حد مناسب بالاتر برود سیگنالهای فیدبکی قوی به غده درون ریز می‌رسد تا ترشح هورمون را کاهش بدهد.

 1. کنترل فیدبکی مثبت که باعث افزایش ترشح هورمون می شود مثال بارز آن، افزایش ترشح LH ناشی از اثر تحریک استروژن بر سلولهای غده هیپوفیز است.
 2. تغییرات دوره ای در ازاد شدن هورمون که تحت اثر تغییرات فصلی و مراحل مختلف تکامل دوره شبانه روزی یا خواب قرار دارد.

انتقال هورمون ها در خون

عمدتا هورمون های محلول در آب (پپتيدها – کاتكول آمین‌ها) در پلاسما حل شده و به بافت هدف منتقل می شوند.

هورمون های استروئیدی و تیروئیدی در خون عمدتا به پروتئین‌هاي و پلاسما باند شده تا به بافت هدف برسند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

مکانیسم عمل هورمون ها

اولین قدم در عمل هورمون چسبیدن به رسپتورهای اختصاصي در سلول هدف است. بر اساس انواع هورمون ها سه نوع رسپتور وجود دارد:

 1. رسپتور‌هاي سطح غشایی : که بیشتر برای هورمون های پروتئینی – ببتدی – کاتکول وجود دارد

2.رسپتورهای سیتوپلاسمی: مخصوص هورمون های استروئیدی  است

 1. رسپتورهای موجود در هسته سلول: رسپتورهاي هورمون های تیروئیدی از اين نوع هستند.

نکته – هورمونها می توانند باعث تنظیم کاهش یا تنظیم افزایش تعداد رسپتورهای خود در سلول شوند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

انواع مکانیسم های سلولی وابسته به رسپتور
 1. رسپتورهای متصل به کانال یونی: در این حالت مجموعه هورمون – رسپتورباعث باز یا بسته شدن کانال یونی مرتبط رسپتور می شوند.
 2. رسپتورهای هورمونی متصل به پروتئین G: در این حالت اتصال هورمون به رسپتور فعال کردن انواع G-پروتئين ها سبب ایجاد پاسخ در سلول می شود.
 3. رسپتورهای هورمونی متصل به آنزیم ها: بعضی رسپتورها در صورت فعال شدن بطور مستقیم به صورت آنزیم عمل می کنند یا در ارتباط نزدیک با آنزیمهایی هستند که فعال می شوند مثلا رسپتور هورمون لپتین که هورمونی است که توسط سلولهای چربی ترشح شده و در تنظیم اشتها و تعادل انرژی مهم است. این رسپتور عضو مهم خانواده رسپتورهای سایتوکاینی است که از طریق آنزیم تیروزین کیناز از مسير STAT-JAK فعالیت می کند.
 4. رسپتورهای داخل سلولی هورمون ها: هورمون های استروئیدی آدرنالی و گنادی – هورمون‌های تیروئیدی – رتينوئید و ویتامین D به رسپتورهای داخل سلول متصل می‌شوند. در این موارد مجموعه هورمون – رسپتور فعال شده به یک توالی پیش برنده از DNA متصل شده و در نهایت نسخه‌برداری از ژن های ویژه ای را فعال یا تضعیف می کند.

 

 

 

نکته مهم

 1. ACTH – کلسی تونین – کاتکول امین ها (رسپتوربتا) ، CRH، FSH، گلوکاگون – hCG – PTH- LH TSH –، سکرتین و ADH (رسپتور V2) از cAMP بعنوان پیامبر ثانوی استفاده می کنند.
 2. کاتکول امین ها (رسپتور آلفا) – GHRH – GnRH – اکسی توسین – ADH , (رسپتور V1) TRH از DAG , IP3 بعنوان پیامبر ثانوی استفاده می کنند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

خلاصه
 • هورمون ها به سه صورت پروتئینی – استروئیدی – مشتقات تیروزینی هستند
 • عموما هورمون های محلول در آب در پلاسما حل شده و هورمون های استروئیدی و تیروئیدی به پروئین های پلاسمایی باند هستند.
 • سه نوع رسپتورد برای هورمون ها وجود دارد: رسپتورهای غشایی سیتوپلاسمی و هسته ای.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

غده هیپوفیز از 2 بخش مجزا تشکیل شده است
 • هیپوفیز قدامی = آدنوهیپوفیز که در دوران جنینی از کیسه ی راتکه که یک فرورفتگی جنینی در اپی تلیوم حلق است منشأ گرفته است و 6 هورمون مهم ترشح می کند
 • هیپوفیز خلفی – نروهیپوفیز که از انشعاب بافت عصبی از هیپوتالاموس منشأ گرفته است. دو هورمون انتی دیورتیک واکسی توسین را ترشح می کند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

دانلود جزوه کامل فیزیولوژی غدد

        دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

هیپوفیز قدامی یا آدنوهیپوفیز

با استفاده از رنگهای اختصاصی که با انتی کورهای بامیل ترکیبی بالا  ترکیب شده اند 5 نوع سلول در هیپوفیز قدامی شناسایی شد. شامل:

 1. سلولهای ماترتروپ: که 30 تا 40 درصد سلولها را تشکیل داده و هورمون رشد ترشح می کند (اسید وفیل هستند)
 2. سلولهای کورتیکوتروپ: 20 درصد سلولها را شامل شده و ACTH يا آدرنوکورتیکوتروپین سنتز می کنند.
 3. سلولهای تیروتروپ: که TSH می سازند
 4. سلولهای گونادوتروپ که هورمون های گنادوتروپین FSH , LH را می سازند.
 5. سلولهای لاكتووتروپ که پرولاکتین PRL ترشح می کنند. این سلولها با رنگهای اسیدی رنگ گرفته و به آنها اسیدوفیل می گویند.

سه رده سلولی آخر ، هرکدام فقط 3 تا 5 درصد کل سلولها را تشکیل می دهند.

هورمون های هیپوفیز خلفی در نرون های ماگنوسلولار موجود در هسته های سوپراکیاسماتیک (فوق بصری) و پاراونتریکولار در هیپوتالاموس سنتز شده سپس در پایانه عصبی این اکسون ها در هیپوفیز خلفی رها می شوند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کنترل ترشح هورمون های هیپوفیزی

تقریبا تمام هورمون های هیپوفیزی توسط سیگنالهای عصبی یا هورمونی هیپوتالاموس کنترل می شوند هورمون های هیپوفیز خلفی توسط سیگنالهای عصبی که از هیپوتالاموس شروع می شود کنترل می شود. اما هورمونهای آدنوهیپوفیز توسط محرکهای هیپوتالاموس که از طریق سیستم بابی هیپوتالاموس – هیپوفیزی کنترل می‌شود.

انواع هورمونهای آزاد کننده و مهار کننده هیپوتالاموس که از طریق سیستم بایی به هیپوفیز قدامي می رسد شامل:

 1. هورمون آزاد کننده هورمون محرک تیروئید (TRH) که باعث رهاسازی هورمون محرک تیروئید ( TSH) می شود.
 2. هورمون ازاد کننده کورتیکو تروپین (CRH) که باعث آزادشدن ACTH می شود.
 3. هورمون آزاد کننده هورمون رشد (GHRH) که باعث آزاد شدن هورمون رشد می شود هورمون مهار کننده هورمون رشد (GHIH) که همان سوماتواستاتین است و ازاد شدن GH را مهار می کند.
 4. هورمون آزاد کننده گنادوتروپین (GnRH) که باعث آزاد شدن FSH و LH می شود.
 5. هورمون مهار کننده پرولا کتین (PIF) که سبب مهار ترشح پرولاکتین می شود.

نکته: TRH علاوه بر تحریک ترشح TSH سبب تحریک ترشح پرولاکتین نیز می شود.

نکته مهم: لوب میانی هیپوفیز (در بعضی گونه های حیوانی) و سلولهای کورتیکوتروپ لوب قدامی یک پروئین پیشاهنگ درشت می سازند که پرواپیوملانوکورتین POMC نامیده می شود. POMC در کورتیکوتروپ ها به کورتیکوتروپین – يتالیپوتروپین و کمی بتااندورفین و   مقدار کمی ملانوتروپین آلفا هيدروليز می شود.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

هورمون رشد

هورمون رشد که سوماتوتروپین هم گفته می شود یک هورمون پروتئینی کوچک با 191 اسیدامینه است که تقریبا موجب رشد کلیه بافتهای بدن که قادر به رشد هستند می شود.

حمل پلاسمایی: هورمون رشد در پلاسما باند به پروتئین است که قطعه بزرگی از بخش خارج سلولي رسپتور هورمون رشد است

متابولیسم: این هورمون به سرعت متابولیز شده که بخشی از ان در کبد انجام می شود.

نیمه عمر: نیمه عمر هورمون در گردش خون در انسان 6 تا 20 دقیقه است.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

دانلود جزوه کامل فیزیولوژی غدد

              دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

رسپتور هورمون رشد

رسپتور هورمون یکی از اعضای خانواده بزرگ  ساتیوکاین است . هورمون 2 محل گیرنده برای رسپتورها دارد و هنگامیکه به یکی از زیرواحدها متصل می شود زیر واحد دوم را جذب می کند که این دیمریزاسیون جهت فعال شدن رسپتور ضروري است. که از طریق فعال کردن مسیر JAK2-STAT عمل می کند.

اثرات هورمون رشد:

بطور کلی به 2 دسته اثرات رشدی و متابولیکی تقسیم می شود.

1- اثرات رشدی: که موجب رشد تقریبا کلیه بافت های بدن می شود باعث افزایش اندازه سلولها و افزایش ميتوز و تفکیک اختصاصی بعضی سلولها مانند سلولهای رشد دهنده استخوان و سلولهای عضلانی اولیه می شود این هورمون رشد غضروف و استخوان را نیز تحریک می کند.

 1. اثرات متابولیک:

الف- افزایش میزان سنتز پروتئین در کلیه سلولهای بدن: این اثر را از طریق تشدید حمل اسیدهای امینه از فضای سلول – تشدید ترجمه RNA برای سنتز پروتئین بوسیله ریبوزوم ها افزایش تشکیل RNA بوسیله افزایش کپی برداری از DNA و کاهش کاتابولیسم پروتئین و اسیدآمینه انجام می دهد.

پس بطور خلاصه هورمون رشد تمامی جنبه های جذب اسید امینه و سنتز پروتئین بوسیله سلولها را تشدید و همزمان باآن تجزیه پروتئین‌ها را کاهش می دهد.

ب- اثر بر متابولیسم الکترولیت‌ها : باعث تعادل نیتروژن – فسفر مثبت و افزایش فسفر پلاسما و کاهش BUN و اسید امینه خون می شود سبب افزایش جذب کلسیم از لوله گوارش شده و دفع ادراري سدیم و پتاسیم را مستقل از آدرنال کم می کند. سبب افزایش دفع ادراری هیدوکسی پرولین می شود.

ج- افزایش مصرف چربی برای انرژي: این هورمون سبب افزایش فراخوانی اسیدهای چرب از بافت چربی، افزایش اسیدهای چرب آزاد در خون و افزایش استفاده از اسید چرب برای تولید انرژی می شود.

این هورمون سبب تحریک فعالیت لیپاز حساس به هورمون شده و در واقع اثرات لیپولیتیکی دارد.

خلاصه، اثرات GH در پیشبرد مصرف چربی بهمراه اثر انابولیکی پروتئین سبب افزایش توده بدون چربی بدن می شود.

نکته: گاهی فراخوانی چربی تحت اثر هورمون انقدر افزایش پیدا می کند که مقدار زیادی اسید استواستیک بوسیله کبد تشکیل شده و بداخل مایعات بدن آزاد می شود و در نتیجه سبب بروز کتوز می شود.

ج- کاهش میزان مصرف گلوکز در سراسر بدن: این هورمون سبب کاهش جذب گلوکز در بافت عضله و چربی و افزایش تولید گلوکز توسط کبد و افزایش ترشح انسولین می شود. این هورمون در واقع باعث مقاومت به انسولین می شود که این امر سبب افزایش غلظت گلوکز خون و در نتیجه افزایش جبراني ترشح انسولین می شود.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

سوماتومدين

هورمون رشد اثرات خود بر رشد غضروف و متابولیسم پروتئین ها را با واسطه سوماتومدین‌ها می‌گذارد. سوماتومدین‌ها یا فاکتورهای رشد شبه انسولین (IGF) که در اثر تحریک ناشی از هورمون رشد توسط کبد و سایر بافت ها ترشح می شوند.

دو نوع اصلی سوماتومدین ها شامل

IGF-I (سوماتومدین C) : ترشح IGF-1 در دوران کودکی بالا می رود و در زمان بلوغ بحداکثر رسیده و سپس کاهش می یابد. هورمون رشد سبب تحریک ترشح IGFI می‌شود.

IGF-II  کمتر تحت اثر هورمون رشد بوده و در رشد جنین نقش دارد.

این هورمون ها در پلاسما بصورت باند به پروتئین انتقال پیدا می کنند.

رسپتور IGF-I بسیار شبیه رسپتور انسولین است.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

عوامل موثر بر ترشح سوماتومدینها شامل:

 1. عوامل تحریکی: هورمون رشد.

 2. عوامل مهاری: گلوکوكورتيکوئید‌ها- کمبود پروتئین – مقدار زیاد استروژن

اعمال IGF-I

 1. فعالیت شبه انسولین

 2. فعالیت آنتی لیپولیتیک

 3. سنتز پروتئین

 4. رشد اپی فیز

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

نکته مهم: در دوران جنینی هورمون تیروئیدی نقش عمده ای در رشد جنین دارد که مستقل از هورمون رشد است

افزایش هورمون رشد که سبب تحریک ترشح IGF-I می شود نقش عمده ای در رشد نوزاد و رشد دوران کودکی دارد پس از تولید جهش ناگهانی رشد که در زمان بلوغ ایجاد می شود بخشی بدلیل اثر انابولیک پروتئینی آندوژن ها و نیز واکنش متقابل بین استروئیدهای جنسی و هورمون رشد و IGF-I است.

نکته: بنظر می رسد عمل هورمون تیروئید یک نقش اجازه دهنده برای عمل هورمون رشد است که احتمالا از طریق فعال کردن اعمال سوماتومدین ها به انجام می رسد.

نکته: هورمون های  فوق کلیه بجز اندروژن ها دارای عمل اجازه دهنده روی رشد هستند گلوکوكورتیکوئیدها بدلیل اثر مستقیم بر روی سلولها مهار کننده های پر قدرت رشد هستند.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی بالینی غدد درون ریز

اختلالات ترشح هورمون رشد
 1. پان هیپوپيتوئیتاریسم: یعنی کاهش کلیه هورمونهای هیپوفیز قدامی که ممکنه مادرزادی یا اکتسابی باشد.
 2. خردپیکری یا دارفیسم: عمدتا بدلیل کمبود ترشح هورمون های هیپوفیز قدامی در کودکی است. این شخص هیچگاه از بلوغ نمی گذرد و هیچگاه گنادو تروپين کافی برای ایجاد اعمال جنسی بالغ ترشح نمی کند.

در نوعی از کوتولگی بنام کوتوله افریقایی و کوتوله لوی – لورن میزان ترشح GH طبیعی یا حتی زیاد است اما ناتوانی ارثی در تشکیل سوماتومدین C وجود دارد.

 1. پان هیپوپیتوئیتاریم در افراد بالغ که عمدتا بدلیل وجود تومور ایجاد می شود و عمدتا با هیپوتیروئیدی، کاهش تولید گلوكوكورتيكوئيد‌ها کاهش ترشح هورمونهای گنادوتروپین شخص می شود.
 2. غول پیکری یا ژيگانتيسم: فعالیت بیش از اندازه سلولهای اسیدوفیل که ممکن بدلیل تومور باشد که اگر قبل از بلوغ و بسته شدن اپی فيز استخوان های بلند اتفاق بیفتد باعث افزایش طول قد فرد می شود.
 3. این افراد عمدتا دارای هايپرگليسمي هستند.
 4. اگرومگالی: در صورتیکه تومور اسیدوفیل پس از بلوغ ایجاد شود دیگر قد شخص نمی تواندبلندتر شود اما بافتهای نرم می توانند به رشد خود ادامه داده و صفحات استخوان ها نیز می تواند افزایش پیدا کند بزرگ شدن استخوان های دست ها – پاها – برآمدگی پیشانی – جمجمه و بینی.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

تنظیم ترشح هورمون رشد

هورمون رشد با یک طرح ضربان دار ترشح می شود یعنی افزایش و کاهش دارد.

ترشح GH تحت کنترل هیپوتالاموس است و GHRU نقش تحریکی و سوماتواستاتین نقش مهاری دارد.

ترشح GU تحت کنترل فید بکی است بطوریکه هورمون رشد سبب افزایش IGF-I در گردش خون شده که این ماده اثر مهاری مستقیم روی ترشح هورمون رشد از هیوفیز قدامی دارد و ترشح سوماتواستاتین را تحریک می کند.

ایستگاه تست- در کدام حالت زیر ترشح هورمون رشد کممی شود؟ (ارشد فیزیو 85)

الف- گرسنگی زیاد ب- استرس روانی
ج- افزایش کوتیزول پلاسی د- ورزش سنگین

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی بالینی غدد درون ریز

غده هیپوفیز خلفی

2 نوع هورمون ترشح می کند: آنتی دیورتیک هورمون ADM و الکل تولین

ADU عمدتا در هسته سوپرانپیک و الکس توسین عمدتا در پارامریکولار ساخته می شود. هردو هورمون نانوپیتر هستند که از 9 اسید الفا تیشکل شده اند و تقریبا از نظر ترکیب شیمیایی یکسان هسند فقط در ADU فنیل   و آرژنین جای ایزداوسین و لوسین مولکولی اکسی توسین را می گیرد.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

اعمال فیزیولوژیک ADU
 1. اثر ضد ادراری: مقدار بسیار کم ADU در صورت تزریق دارای اثر ضد دیفور اس. در حضرو ADU نفوذ پذیری مجاری و توبومهای جمع کننده به اب شدیدا افزایش پیدا می کند و بدینوسیله سبب حفظ اب در بدن و تفلیط ادرار می شود.
 2. اثرات تنگ کننده عروقی: غلظتهای بالاترADU دارای اثر پر قدرت تنگ کردن ارتریونها در برابر بدن و افزایش فشار شریانی است بهمین دلیل به ان وازوپرسین می گویند.

 

اعمال فیزیولوژیک اکسی توسین:

انقباض رحم ابستن

خروج شیر از الوئلها بداخل مجاری Milk letdorn

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

خلاصه
 1. آدنوهیپوفیز منشأ بی قلیوم حلق و نودهیپوفیز منشأ بافت عصبی دارد.
 2. هورمونهای هیپوفیزی تحت کنترل عصبی و هورمونی هیپوتالاموس قراردارند.
 3. در سلولهای کوتیکوروپ هیپوفیز قدامی علاوه بر ACTU – تبالیپوتروپین هم ساخته می شود.
 4. هورمون رشد دارای اثرات رشدی و متابولیک است. اثرات رشدی هورمون عمدا با واسطه ACFI انجام می شود کلیه اثرات متابولیک آن شامل افزایش سنتز پروتئین، افزایش تجزیه چربی و کاهش مصرف گلوکز در بدن است.
 5. هورمون رشد یک هورمون آنالوبیک پروتئین، لیپولتبیک ، کتوژنیک و دیابتوژن است.
 6. هورمونهای هیپوفیز خلفی شامل ADU واکسی تولین است.

دانلود 1 جزوه کامل فیزیولوژی غدد

کتاب فیزیولوژی اعصاب و غدد

کتاب فیزیولوژی بالینی غدد درون ریز

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
منبع:گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط