بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

 

موضوع پایان نامه :

بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

                                      بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

 

محیط اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

1- در آمد و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

تحقیقات نشان داده است که میزان درآمد ارتباطی تنگاتنگ با میزان مشارکت در فعالیتهای فراغتی دارد؛ به این صورت که در تمامی فعالیتها اوضاع به این گونه است که هر چه درآمد فرد بیشتر باشد، مشارکتش در آن فعالیتها نیز بیشتر است. و به دلیل ارتباط متقابلی که تحصیلات و طبقه اجتماعی با میزان درآمد فرد دارد، افراد پر درآمدتر مشارکت بیشتری در فعالیتهای فراغت و سرگرمی از خود نشان می دهند. اگر بخواهند طبقه کم درآمدتر هم شرکت بیشتری در این نوع فعالیتها داشته باشند، باید خدمات اجتماعی ارائه شده به آنها را افزایش دهند، این کار را می تواند با افزایش یارانه، ارزان تر کردن خدمات، در نظر گرفتن تسهیلات بیشتر برای قشر کم درآمدتر، ارائه برنامه های گسترده تر، امانت دادن وسایل مورد نیاز اوقات فراغت، ارائه خدمات اتوبوسرانی و حمل و نقل برای انتقال افراد به باشگاهها و کلوپهای ورزشی و مهمتر از همه، با انتساب یک مدیریت کارآمد انجام داد (16).

2- طبقه اجتماعی و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

طبقه اجتماعی را می توان به این صورت تعریف کرد: « گروهی از مردم که بر اساس شغلشان طبقه بندی شده اند». به دلیل وجود ارتباط متقابل بین طبقه بندی اجتماعی و میزان درآمد و تحصیلات، عموماً چنین انگاشته می شود که طبقه اجتماعی، که شغل فرد آن را رقم می زند، تأثیرگذارترین عامل بر روی میزان فعالیتهای فراغتی است. بنابراین شغل افراد یک ویژگی مستقل نیست، بلکه ارتباط تنگاتنگی با عوامل دیگر دارد (16).

3- محیط اجتماعی و شرکت در فعالیتهای فراغتی

محققان هنگامی که از «محیط اجتماعی» سخن می گویند منظورشان مجموعه ای مرکب از عوامل محیطی گوناگون است که به نوعی نیز با عواملی مانند سن، جنس، درآمد، حرفه و تحصیلات در ارتباط می باشد. نوع نگرش و ارزشهای افراد که در محیط اجتماعی خود با آنها پرورانده شده و بار آمده اند، می توانند هم انگیزه شرکت آنها در فعالیتهای فراغتی باشند و هم مانعی برای شرکتشان (16).

موقعیت و شرکت در فعالیتهای فراغتی

ایجاد موقعیتهای گوناگون بدون بهره گیری مناسب از آنها فایده چندانی ندارد. موقعیت یعنی مهیا کردن امکان شرکت فرد در یک فعالیت می تواند در بسیاری موارد حتی اهمیت بیشتری از فعالیتهای فرد داشته باشد. موقعیت می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود، خدمات و منابع در دسترس، موضع گیریهای سیاسی، نظامها و شیوه های مدیریتی و… (16).

1- ادراک و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

منظور از ادراک، نوع تجربه ما از جهان است. چگونگی ادراک مردم از ارائه خدمات فراغت ( مثل تسهیلات فعالیتها و …) می تواند میزان و چگونگی مشارکت آنها را بیش از خود ارائه این خدمات تحت تأثیر قرار دهد. ارائه خدمات فراغتی – یعنی ارائه آنچه که باعث ایجاد «تجربه ای رضایتبخش» در مردم می شود – ارائه تسهیلات، برنامه ها و فعالیتها، همگی ابزارهایی برای رسیدن به این مقصود هستند (16).

2- دسترسی و منابع و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

در دسترس بودن امکانات و همچنین شیوه رفت و آمد، عواملی اساسی و تأثیرگذار بر استفاده از موقعیتهای فراغت هستند. در مورد امکاناتی که با بودجه عمومی تأسیس می شوند، مسئولان باید به این نکته نیز توجه داشته باشند که ترتیبی اتخاذ کنند که این امکانات در جنب امکانات حمل و نقل ( نظیر خطوط اتوبوسرانی) وجود داشته باشند تا خانواده های فقیرتری که امکان برخورداری از وسیله نقلیه شخصی را ندارند نیز بتوانند به راحتی و بدون رویارویی با خطرات و مشکلات احتمالی (بویژه در شب هنگام) از امکانات و تسهیلاتی که از مالیات آنها ایجاد شده استفاده کنند (16).

3- آگاهی و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

اگر مردم نداند چیزی وجود دارد، طبیعی است که به سراغش هم نمی روند؛ مگر اینکه اشتباهاً یا به طور اتفاقی گذرشان به آن بیفتد. واقعیت این است که افرادی که به هنگام گذر از کنار مراکز تسهیلات فراغتی می شوند، در مقایسه با کسی که در نزدیکی این مراکز سکونت دارد، رغبت بیشتری برای استفاده نشان می دهند، این موقعیت نشان دهنده اهمیت آگاهی و تبلیغات برای آگاهی رسانی به افراد جامعه است (16) .

4- مدیریت و مشارکت در فعالیتهای فراغتی

شیوه مدیریت ارائه تسهیلات نیز می تواند تأثیری عمیق بر میزان و گستردگی استفاده از این تسهیلات و نیز اینکه چه کسانی از آن استفاده می کنند داشته باشد. نه تنها رویکرد مدیریت و نحوه سیاستگذاری آن در محیط و حین اجرای کار خلق می شود، بلکه افرادی که می خواهند از این مدیریت بهره بگیرند هم در نحوه این سیاستگذاریها تأثیر خواهد داشت (16).

نیاز به ایجاد ارتباط با دیگران نیز یکی از انگیزه های مهمی است که فرد را به سوی استفاده از امکانات اوقات فراغت سوق می دهد. شاید صرف خارج شدن از خانه، چند ساعت دور بودن از مسئولیت نگهداری فرزندان و صحبت کردن با دوستان، خود به خود از شرکت جستن در فعالیت اهمیت بیشتری داشته باشد. مدیر باید از این انگیزه ها نیز آگاهی داشته باشد و بکوشد که تا آنجا که ممکن است ایجاد محیطهای گرم و دوستانه را نیز در برنامه ریزیهای خود لحاظ کند (16).

 

بررسی عوامل بازدارنده میزان مشارکت زنان شهرستان جهرم در فعالیتهای ورزش تفریحی

 

ورزش همگانی

ورزش همگانی و پرداختن به ورزش به عنوان ابزاری برای گذراندن اوقات فراغت فعالیتی است که نیاز به مهارت خاص یا اراده قوی ندارد و هر کس می تواند با توجه به علاقه مندی و هدف مورد نظرش برای بهتر شدن در آن شرکت نماید. ورزش به عنوان عاملی برای اوقات فراغت به این معناست که هر کس بدون در نظر گرفتن سن، جنسیت، توانایی و وابستگی اجتماعی جهت تأمین سلامتی و بهبود زندگی با کمترین هزینه به آن بپردازد (42).

از دیدگاه کمیته بین المللی المپیک، ورزش همگانی فعالیتی است که قدرت و برتری را به انسان باز می گرداند و موجبات رشد و گسترش سلامتی، آمادگی و احساس خوب بودن را بوسیله فعالیتهای ورزشی به مردمی که می توانند به آن عادت کنند. در هر سن، جنس، نگرش، شرایط اقتصادی و فرهنگی (محلی یا منطقه ای) را فراهم آورد (56). از نظر کارل سون[1] (2000) ورزش همگانی را شرکت در ورزشی است که انسان آن را کاملاً آزادانه انتخاب کرده باشد (71). و از نظرپالم[2] (92) ورزش همگانی یک حرکت ماندگار جهانی است که انرژی های ذخیره شده در افراد و جوامع را سازمان می دهد و آن را به قدرت تبدیل می سازد (33).

سامارانژ[3] (1996) رئیس سابق کمیته بین المللی المپیک، ورزش همگانی را پدیده ای می داند که مختصاتی منحصر به خود را دارد که آن را از تمام طبقه بندی های موجود جدا می کند: ورزش مردمی، ورزش همگانی، سلامتی جسمانی یا رقابت با خود (سازمان تربیت بدنی،1382). مفهوم ورزش همگانی به معنی “همه مردم بایستی ورزش کنند” می باشد که این تعبیر می تواند در قالب فرم های ورزشی با فعالیتهای جسمانی که ضرورت همه مردم می باشد، شکل پذیرد. خواه این ضرورت قبلاً وجود داشته خواه نیاز به ایجاد آن باشد (91).

موضوعی که باید در بخش ورزش همگانی بدان توجه شود اولویتهای پرداختن به ورزش است. پژوهشگران پیش بینی می کنند که این قرن، نه قرن ورزشهای رایج بلکه زمان پرداختن به فعالیتهای نزدیک به طبیعت و سالمتر است و فعالیتهای بدنی دارای دو ویژگی اصلی داوطلبانه بودن و لذت بخش بودن است. در حقیقت انگیزه مردم از شرکت در ورزش رسیدن به تندرستی، نشاط و روابط اجتماعی است (2).

[1] -carel sun

[2] – pulm

[3]– samaranj

 

 

 

منبع : تلگرام

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط