1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

      1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

موضوع جزوه:دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه
مولف:استاد اکرم کریمی تبریز
دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی شریف

نوع فایل : پی دی اف pdf

 

 

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 1.17 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانش آموزان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

 

 

 

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

       1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

آزمایشگاه شیمی تجزیه

 در 1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه بیان میکند این آزمایشگاه، نمونه­ های معدنی و فلزی با استفاده از روش­ها و فرآیندهای تجزیه‌­ی کلاسیک آنالیز می­‌شوند.

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

فعالیت­های آموزشی

 • آزمایشگاه شیمی تجزیه
 •  آزمایشگاه تجزیه­ی‌ مواد معدنی
 •  آزمایشگاه اصول استخراج فلزات
 •  آزمایشگاه هیدرومتالورژی

 

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

فعالیت­های تحقیقاتی آزمایشگاه

 • ‌اندازه‌گیری کلراید، سولفات، فسفات، L.O.I، آهن کل، سختی آب، pH، چگالی
 • تحقیقات مرتبط با علم شیمی
 • تجزیه و شناسایی کاتیون‌ها و آنیون‌های سنگ‌ها و ترکیبات معدنی به روش تیتراسیون و وزن‌سنجی
 • تجزیه­ی شیمیایی آب
 • تعیین خواص فیزیکی و شیمیایی مواد (وزن مخصوص، pH و غیره)

 

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

 

 

تجهیزات آزمایشگاه

 • pH‌ متر: جهت اندازه­گیری pH محلول­ها
 • ترازو با دقت ۰۰۰۱/۰ گرم
 • ترازو با دقت ۰۰۱/۰ گرم
 • دستگاه آب مقطرگیری
 • آون: جهت خشک کردن مواد
 • کوره: جهت سوزاندن تا دماهای بالا
 • لرزاننده
 • همزن مکانیکی: جهت هم زدن سیالات و محلول­ها
 • حمام آبی
 • هات پلیت و مگنت: جهت حرارت دادن و هم زدن
 • همزن مغناطیسی
 • هیتر بدون مگنت

 

 

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

امکانات آزمایشگاه
 

‌pH متر: اندازه‌گیری pH‌ محلول‌ها

ترازوی ۰۰۰۱/۰ گرم: توزین نمونه ها با دقت بالا و حساسیت ۰.۰۰۰۱ گرم تا ظرفیت حداکثر ۳۰۰ گرم

ترازوی ۰۰۱/۰ گرم: توزین نمونه‌ها با دقت بالا و حساسیت ۰۰۱/۰ گرم تا ظرفیت حداکثر ۱۰۰۰ گرم

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

                     1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

تاریخچه:

این آزمایشگاه برای ارائه 1 واحد عملی ” آزمایشگاه شیمی تجزیه” برای دانشجویان دوره کارشناسی ارائه

می شود . در این آزمایشگاه مهمترین و کاربردی ترین آزمایشهایی که در صنعت در دو قسمت شیمی تجزیه مبانی و دستگاهی برای اندازه گیری مواد و عناصر معمول است مطابق سرفصل های ستاد انقلاب فرهنگی اجرا می شود. جزوه آزمایشگاه توسط کارشناس آزمایشگاه  تدوین شده و هر ترم به ضرورت بازنگری و تجدید چاپ می شود. واحد فوق هر ترم بصورت متوالی ارائه می گردد و برای دانشجویان دو دانشکده مهندسی شیمی و مهندسی معدن فعال است .

آزمایشهایی که در این آزمایشگاه انجام می شوند شامل:  انواع روشهای تیتراسیون (حجم سنجی) –  گراویمتری(وزن سنجی) – ، الکتروشیمی و مباحث اسپکتروفتومتری و نورسنجی می باشند.

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

دستگاهها:
 • فلیم فتومتری برای اندازه گیری یون سدیم بر اساس میزان طیف نشری آن
 • اسپکتروفتومتری : برای اندازه گیری یون آهن در ناحیه مرئی با توجه به جذب نور
 • الکتروآنالیزور: اندازه گیری کاتیونهای فلزی به شکل فلز خالص با پیل الکتروشیمیایی
 • هدایت سنجی: اندازه گیری مقادیر اسیده و بازها در مقادیر بسیار کم و یا سایر موادی که واکنش های متقابل دارند
 • کوره الکتریکی: برای ذوب قلیایی مواد جهت اندازه گیری عناصر موجود در آن
 • آون: جهت خشک کردن و گرم کردن ظروف ، مواد و رسوبات بدست آمده از آزمایش

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

 

 

 • تیتراسیون های رسوبی

تعیین هالیدها با روش های مور، ولهارد و فاجانس

 • تیتراسیون های خنثی سازی

آشنایی با شناساگرها، آشنایی با محلول های استاندارد، استاندارد کردن محلول های اسید و باز
تیتراسیون اسیدها و بازهای قوی
تیتراسیون اسید و بازهای ضعیف
تیتراسیون اسیدها و بازهای چند ظرفیتی
بررسی محلولهای بافر
اندازه گیری مقدار اسید در سرکه
تیتراسیون غیر آبی

 • تیتراسیون های تشکیل کمپلکس با   EDTA

آشنایی با شناساگرها و استاندارد کردن EDTA
اندازه گیری منیزیم با روش تیتراسیون مستقیم
اندازه گیری کلسیم با روش تیتراسیون جانشینی
تعیین سختی آب
اندازه گیری کلسیم در شیر
تعیین مس به روش کمپلکسومتری

 • تیتراسیون اکسایش و کاهش

آشنایی با شناساگرها و تهیه محلول استاندارد
اندازه گیری آهن در سنگ معدن
تعیین کلسیم در سنگ آهک
تیتراسیون ویتامین C
اندازه گیری مس در آلیاژ برنج با روش یدومتری
اندازه گیری باریم به روش یدومتری

 • روش های پتانسیومتری

تیتراسیون پتانسیومتری کلرید و یدید در مخلوط
تعیین پتانسیومتری گونه های محلول از یک مخلوط فسفات وتعیین ثوابت یونش
تیتراسیون پتانسیومتری مس با EDTA
تعیین فلورید به روش پتانسیومتری مستقیم
ساخت واستفاده از الکترودهای یون گزین

 • روش های الکتروگراویمتری

تعیین الکتروگراویمتری مس و سرب در آلیاژ برنج

 • روش های کولومتری

الف-  پتانسیل ثابت
تعیین یک ترکیب آلی مثل کتکول
ب ) – جریان ثابت
تعیین سیکلوهگزن

 • روشهای ولتامتری( ولتامتری جریان مستقیم، پلاروگرافی، ولتامتری چرخهای، ولتامتری پالسی، …)

تعیین مس و روی در آلیاژ برنج به روش پلاروگرافی
مطالعه و تعیین یک ترکیب آلی مثلا نیتروبنزن
تعیین سرب به روش آمپرومتری
تعیین نقطه پایانی با استفاده از دو الکترود پلاریزه شده (بی آمپرومتری)

 • روش های هدایت سنجی

تیتراسیون HCl, HOAc با NaOH به روش هدایت سنجی و تعیین ثابت یونش اسیدی
تیتراسیون نمک یک اسید ضعیف با یک باز قوی

 • اسپکتروفتومتری  UV-Vis.

اندازه گیری مخلوط کبالت و نیکل
اندازه گیری کروم و منگنز
اندازه گیری همزمان آهن (II) و آهن (III)
اندازه گیری آهن در خاک
تیتراسیون های اسپکتروفوتومتری
اندازه گیری کمی و کیفی مخلوط هیدروکربن های آروماتیک با استفاده از اسپکتروفتومتری
اندازه گیری آسپیرین در یک قرص
اندازه گیری همزمان ویتامین E و C
مفهوم کالیبراسیون و نحوه کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتری

 • IR

– اندازه گیری طول سل و شناسایی گروههای عاملی ترکیبات مجهول
– اندازه گیری کمی آسپرین در قرص
– اندازهگیری کمی یک گونه با استفاده از سل مایع

 • جذب و نشر اتمی

– اندازه گیری کلسیم، آهن و مس در مواد غذایی
– اندازه گیری فلزات قلیایی و قلیایی خاکی با نورسنجی شعله ای
– اندازه گیری جیوه در نمونه های مختلف به روش بخار سرد
– اندازه گیری مس و سرب در آلیاژ برنج
– اندازه گیری سلنیم با کوره گرافیتی در آب
ICP – اسپکترومتری نشر اتمی با استفاده از

 • فلورسانس

– تعیین فلورسین به روش فلوریمتری (در ضد یخ)
– اندازه گیری سالسیلیک اسید و استیل سالسیلیک در ترکیبات دارویی
– اندازه گیری غیر مستقیم جیوه با اکسیداسیون تیامین به تیوکروم
– اندازه گیری ریبوفلاوین در قرص ویتامین

 • GC

– تعیین سرعت جریان بهینه با استفاده از معادله وان دیمتر
اندازه گیری کمی با استفاده از استاندارد داخلی مخلوط آلکانها
اندازه گیری کمی یک یا چند آلکان مشخص در نمونه های سوختی
اندازه گیری اسیدهای چرب در روغن
اندازه گیری هالوکربن ها با دو دتکتور  FID و ECD
اندازه گیری الکل در شربتهای گیاهی

 • HPLC

– اندازه گیری کمی یک دارو با کروماتوگرافی مایع (کافئین در شکلات یا چای)
اندازه گیری قندها با استفاده از دتکتور  IR
– اندازه گیری نیتریت و نیترات در آب آشامیدنی با کروماتوگرافی یونی

 

 

 

 

 • TLC

جداسازی اسیدهای آمینه بر روی صفحات TLC و ظاهرسازی آنها
– اندازه گیری رنگ در شربت سینه یا پاستیل های خوراکی

– الکتروفورز
تعیین نقطه ایزوالکتریک پروتئین ها
جداسازی آلکالوئیدها(مورفین و کدئین)  با استفاده از الکتروفورز موئین

 • آشنائی با دستگاه اسپکترومتر جرمی و بدست آوردن طیف یک نمونه
1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

1دانلود جزوه دستور کار آزمایشگاه شیمی تجزیه

منبع:گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط