1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

                 1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

موضوع جزوه:مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

نوع فایل : پی دی اف pdf

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 516 کیلوبایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

فصل ۱: خواص سیال

۱-۱ قانون لزجت نیوتن

۱-۲- لزجت سینماتیک

۱-۳- واحد لزجت

۱-۴- سیالات غیرنیوتنی

۱-۵- چگالی و وزن مخصوص

۱-۶- حجم مخصوص

۱-۷- چگالی نسبی

۱-۸- کشش سطحی

۱-۹- مویینگی

۱-۱۰- مدول کشسانی حجمی

فصل ۲: استاتیک سیالات

۲-۱- فشار

۲-۲- تغییرات فشار

۲-۳- اندازه گیری فشار

۲-۴- نیروی هیدروستاتیکی وارد بر صفحه تخت

۲-۵- نیروهای هیدروستاتیک وارد بر سطوح خمیده

۲-۶- نیروی شناوری

۲-۷- ارتفاع متاسانتریک

۲-۸- حرکت با شتاب خطی ثابت

۲-۹- حرکت چرخشی یکنواخت

فصل ۳: دینامیک سیالات غیرلزج

۳-۱- مقدمه

۳-۲- سرعت و شتاب

۳-۳- دبی حجمی و دبی جرمی

۳-۴- تجزیه و تحلیل انتگرالی: معادله پیوستگی

۳-۵- معادله اندازه حرکت خطی

۳-۶- تجزیه و تحلیل دیفرانسیلی جریان سیال: معادله پیوستگی

۳-۷- خطوط سیالاتی

۳-۸- تابع جریان

۳-۹- معادله اندازه حرکت

۳-۱۰- معادله برنولی

۳-۱۱- ضریب تصحیح انرژی جنبشی

۳-۱۲- ضریب تصحیح اندازه حرکت

۱۳-۳- توان

فصل ۴: آنالیز ابعادی و تشابه

۴-۱- ابعاد

۴-۲- قضیه پی باکینگهام

۴-۳- اعداد بی بعد

فصل ۵: جریان های داخلی تراکم ناپذیر و لزج

۵-۱- جریان در داخل لوله ها

۵-۲- جریان آرام سیالات غیرنیوتنی در لوله ها

۵-۳- تعیین افت اصطکاکی در لوله ( معادله دارسی – ویسباخ)

۵-۴- ضریب اصطکاک

۵-۵- جریان درهم

۵-۶- افت های موضعی

۵-۷- معادله انرژی

۵-۸- جریان آرام کاملاً توسعه یافته بین صفحات موازی بزرگ

۵-۹- جریان فیلم مایع از روی یک سطح شیب دار

۵-۱۰- مجاری غیر دایره ای

۵-۱۱- جریان از بین دو لوله هم محور

۵-۱۲- سیستم های چندلوله ای

فصل ۶: جریان های خارجی

۶-۱- مفاهیم لایه مرزی

۶-۲- معادلات لایه مرزی

۶-۳- معادلات لایه مرزی در جریان روی صفحه تخت

۶-۴- حل بلازیوس

۶-۵- روش انتگرالی ون کارمن برای حل معادلات لایه مرزی

۶-۶- نیروهای پسا (دراگ) و برآ (لیفت)

۶-۷- جدایش

۶-۸- قانون استوکس

فصل ۷:توربوماشین ها

۷-۱- معادله اویلر برای توربوماشین ها

۷-۲- راندمان توربوماشین ها

۷-۳- آنالیز ابعادی و تشابه در توربوماشین ها

۷-۴- کاویتاسیون

۷-۵- هد خالص مکش مثبت (NPSH)

۷-۶- اتصال موازی و سری پمپ ها

۷-۷- سرعت ویژه

فصل ۸: جریان های تراكم پذیر

۸-۱- مقدمه

۸-۲- فرایند ایزنتروپیک

۸-۳- حالت خفگی

۸-۴- جریان آدیاباتیک همراه با اصطکاک در یک کانال با مقطع یکنواخت

۸-۵- جریان همدما همراه با اصطکاک

فصل ۹: جریان در بسترهای پرشده

۹-۱- تعاریف

۹-۲- رابطه افت فشار با سرعت

مقدمه

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات بیان میکند با توجه به این که استاتیک و تحرک شاره‌ها در طبیعت ، صنعت و زندگی روزمره انسان کاربرد فراوان دارد، لذا دانشمندان آزمایشهای گسترده و اغلب مبتکرانه را در این زمینه ترتیب می‌‌دهند.

این آزمایشها بیشتر کاربرد صنعتی دارند و همین امر سبب ایجاد علمی ‌به نام مکانیک سیالات شده است. لازم به ذکر است که مکانیک سیالات محاسباتی ، در صنایع هوایی و ساخت سفینه‌های فضایی کاربرد دارد، به همین دلیل نیاز به تحقیقات و پژوهشهای علمی ‌و عملی در مکانیک سیالات وجود دارد.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

تاریخچه

تا اوایل قرن بیستم مطالعه سیالات را اساسا دو گروه هیدرولیک‌دانان و ریاضیدانان، انجام می‌‌دادند. هیدرولیک‌دانان به صورت تجربی کار می‌‌کردند، در حالی که ریاضیدانان توجه خود را بر روشهای تحلیلی متمرکز کرده بودند.

آزمایشهای وسیع و اغلب مبتکرانه گروه اول اطلاعات زیاد و ارزشمندی را در اختیار مهندس کاربردی آن روز قرار می‌‌داد. البته به علت عدم تعمیم یک نظریه کارآمد این نتایج دارای ارزش محدودی بودند. ریاضیدانان نیز با غفلت از اطلاعات تجربی مفروضات آن چنان ساده‌ای را در نظر می‌‌گرفتند که نتایج آنها گاه بطور کامل با واقعیت مغایرت داشت.

محققان برجسته‌ای مانند رینولدز ، فرود ، پرانتل و فن کارمان پی بردند که مطالعه سیالات باید آمیزه‌ای از نظریه و آزمایش باشد. این مطالعات سرآغازی برای رسیدن علم مکانیک سیالات به مرحله کنونی آن بوده است.

تسهیلات جدید پژوهش و آزمون که ریاضیدانان و فیزیکدانان ، مهندسان و تکنیسین‌های ماهر در کار جمعی از آن استفاده می‌‌کنند، هر دو دیدگاه را به هم نزدیک می‌‌کند.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

سیالات

سیال را ماده‌ای تعریف می‌کنند که وقتی تنش برشی هر چند کوچکی وجود داشته باشد، شکل آن بطور پیوسته تغییر کند. جسم جامد وقتی تحت تاثیر تنش برشی قرار بگیرد، تغییر مکان معینی می‌‌دهد، یا کاملا می‌‌شکند.

مثلا قطعه جامد وقتی تحت تاثیر تنش برشی τ قرار بگیرد، تغییر شکلی می‌‌دهد که آن را با زاویه Δα مشخص کرده‌ایم. اگر به جای آن یک ذره سیال قرار داشت، Δα ثابتی وجود نداشت، حتی اگر تنش بینهایت کوچک می‌‌بود. در عوض تا وقتی که تنش برشی τ اعمال شود، یک تعییر شکل پیوسته ادامه دارد.

در موادی مانند پارافین که گاهی آنها را پلاستیک می‌‌نامیم، هر دو نوع تغییر شکل برشی را می‌‌توان یافت که اگر به مقدار معینی کمتر باشد، تغییر مکانهایی مشابه تغییر مکان جسم جامد بوجود می‌‌آید و اگر مقدار تنش برشی بیش از این مقدار باشد، به تغییر شکل پیوسته‌ای مشابه تغییر شکل سیال می‌‌انجامد. مقدار این تنش برشی حد فاصل ، به نوع و حالت ماده بستگی دارد.

مطلب پیشنهادی :

 

کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی | Pdf

 

 کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی | Pdf

 

استاتیک سیالات

اگر تمام ذرات یک سیال یا بی حرکت باشند، یا نسبت به یک دستگاه مختصات لخت بطور همسان سرعت ثابت داشته باشند، آن سیال را استاتیک در نظر می‌‌گیرند. در سیال ساکن یا سیال در حال حرکت یکنواخت ، از آنجا که سیال نمی‌‌تواند بدون حرکت در برابر تنش برشی مقاومت کند، سیال ساکن لزوما باید بطور کامل از تنش برشی فارغ باشد. سیالی که حرکت یکنواخت دارد، یعنی جریانی که در آن سرعت تمام اجزا یکسان است، نیز فارغ از تنش برشی است، زیرا تغییرات سرعت در تمام جهتها در جریان یکنواخت باید صفر باشد.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

جریان با سطح آزاد

جریان با سطح آزاد معمولا به جریانی از مایع گفته می‌‌شود که در آن قسمتی از مرز جریان که سطح آزاد نامیده می‌‌شود، فقط تحت تاثیر شرایط معینی از فشار قرار داشته باشد. حرکت آب در اقیانوسها ، در رودخانه‌ها و همچنین جریان مایعات در لوله‌های نیمه پر ، جریانهایی با سطح آزاد به شمار می‌‌آیند که در آنها فشار جو روی سطح مرز اعمال می‌‌شود. در تحلیل جریان با سطح آزاد ، وضعیت هندسی سطح آزاد از قبل معلوم نیست.

تعیین شکل هندسی مربوطه یک قسمت از جواب است، یعنی با یک شرط مرزی بسیار دشوار مواجهیم. به همین دلیل تحلیلهایی کلی بسیار پیچیده هستند و خارج حوزه این مقاله قرار می‌‌گیرند.

اگرچه قسمت اعظم مبحثی که باید بررسی شود، در آغاز فقط برای متخصصان هیدرولیک و مهندسان ساختمان جالب به نظر می‌‌رسد، ولی بعدا خواهید دید که امواج آب و پرش هیدرولیکی ، به ترتیب با موج فشاری و موج شوکی که در جریان تراکم پذیر بررسی می‌‌شوند، قابل قیاس‌اند.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

                        1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

مکانیک سیالات محاسباتی

با ورود کامپیوتر به صحنه ، روش سومی ‌به نام مکانیک سیالات محاسباتی پدید آ‌مده است. وقتی با استفاده از کامپیوتر پارامترهای مختلف مورد نظر را که در برنامه هستند، به اختیار تغییر می‌‌دهیم، با شبیه سازی عددی دینامیک سیالات سر و کار پیدا می‌‌کنیم. به کمک این شیوه پدیده‌های جدید کشف شده‌اند، قبل از آن که به کمک آزمایش و در عمل یافت شده باشند. به این ترتیب می‌‌توان مکانیک سیالات محاسباتی را به عنوان رشته علمی ‌جداگانه‌ای تلقی کرد که مکمل دینامیک سیالات نظری و آزمایشی به شمار می‌‌آید.

صنایع بطور روزمره از کامپیوتر بهره می‌‌گیرند تا از آن برای حل کردن مسائلی مربوط به جریان سیال که برای طراحی وسیله‌هایی چون پمپها ،‍ کمپرسورها و موتورها مورد نیازند، کمک بگیرند. مهندسان هواپیما جریان سه بعدی پیرامون کل هواپیما را در کامپیوتر شبیه سازی می‌‌کنند تا مشخصه‌های پرواز را پیش بینی کنند. در حقیقت قسمت قابل توجهی از بودجه طرح و توسعه غالبا به بررسیهای مبحث دینامیک سیالات محاسباتی اختصاص داده می‌‌شود.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

    1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

همان طور که می دانید درس مکانیک سیالات از جمله دروس مهم رشته مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی محسوب می شود. درس مکانیک سیالات در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی با ضریب ۲ و ۱۵ سوال جز دروس نسبتا دشوار به شمار می آید.

اما مشکل اصلی اکثر داوطلبین در این درس همانند سایر دروس به وجود فرمول های پرتعداد و گاها مشابه هم در این درس بر می گردد؛ به طوری که برخی داوطلبین بعد از چند ماه مطالعه احساس می کنند تسلط کافی بر فرمول های آن ندارند.

بروز چنین مشکلی وقتی شدت می یابد که در طول مطالعه و تست زنی خلاصه برداری از نکات و فرمول ها انجام نشود! اینجاست که وجود جزوه یا PDF ای از خلاصه فرمول های مکانیک سیالات می تواند بسیار راهگشا و موثر باشد.

1جزوه مجموعه فرمولهای مکانیک سیالات

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.

مطلب پیشنهادی :

 

کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی | Pdf

 

 کتاب آشنایی با شیرهای صنعتی | Pdf

 

 

دانلود جزوه ابزار دقیق پیشرفته

دانلود جزوه ابزار دقیق پیشرفته | 20 میشم

دانلود جزوه ابزار دقیق پیشرفته | 20 میشم

 

 

منبع:گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط