کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی

دكتر بهروز عبدلي

 

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 832 کیلوبایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمایید.

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

       کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

روانشناسی آسیبهای ورزشی

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم بیان دارد بعضی از ورزشکاران نسبت به دیگر ورزشکاران استعداد بیشتری برای آسیب دارند. دلایل زیادی در این مورد ارائه شده است.

اینگونه ورزشکاران عموما دلهره وپریشانی بیشتری در روز مسابقات در خود احساس می کنند ودر این یک حالت اضطراب می باشد.

ورزشکارانی که آرامش خود را حفظ می کنند،بی جهت خود را نگران نمی کنند،به روش منطقی روی می آورند ودر چنین آسیبهای مصون می مانند.

زنان بدن ضعیف تری نسبت به مردان دارند،بهمین دلیل آنان مشکلات روانی بیشتری در ورزش تجربه می کنند.

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

 

درد

طبق کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم درد ممکن است در دو فرد یکسان بوده ، اما دلیل آن متفاوت باشد.شخص ممکن است با درد به راحتی کنار بیایید،ولی برای شخص دیگر بسیار مشکل ساز شودوهمراه با دردوفریاد باشد.

این اختلاف در تحمل درد همه به مسایل روانشناسی بر می گردد. این اثرات به روش زندگی ، اثرات فرهنگی، اجتماعی، عادات، نوع تربیت وحتی مذهب فرد مربوط می باشد.

برون گرایان افرادی اجتماعی، حادثه جو می باشند، در حالیکه درون گرایان افرادی منزوی هستند. درون گرایان بر خلاف برون گرایان تحمل کمتری در مقابل درد وضربات شدید دارند، آنان دلهره وپریشانی بیشتری را در خود احساس می کند.

همه فاکتورهای بالا در افراد درون گرا بایستی کنترل شود،تا آسیب ورزشی کاهش پیدا کند.

یک ورزشکار با تجربه ای که در ورزشهای پرحادثه شرکت می کند، نسبت به ورزشکاری که در ورزشهای سبک حضور دارد،دردها را بهتر تحمل می کند ونمونه بارز آن بوکسورها هستند که با وجود ضربات شدیدی که به بدنشان اصابت می کند باز به مسابقه ادامه می دهد.

مقدار درد ممکن است در دو ورزشکار یکسان باشد،اما یک ورزشکار با تجربه با آمادگی روانی بالا نسبت به یک ورزشکاری که آمادگ روانی بالایی ندارد ،درد رابهتر تحمل می کند.

ورزشکاری که آسیب می بیند بایستی از نظر روانی به وی کمک نمود واگر قادر به ادامه مسابقه نبود اوراتعویض کرد وبرای مسابقه بعدی آماده کرد.

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

مطلب پیشنهادی مرتبط برای شما روانشناس بزرگ :

 

 

ورزشکاران مستعد آسیب 

روح وبدن ارتباط بسیار نزدیکی نسبت به هم دارند وبر یکدیگر تاثیرگذار می باشد.اگر روح ضعیف باشد، بدن نیز ضعیف می شود، که عکس این نیز صادق می باشد.

یک آسیب بدنی می تواند با واکنش منفی روحی وخیم تر شود ویا یک واکنش روحی مثبت در تحمل ودرمان آن بسیار تاثیر گذار باشد.

در بعضی مواقع ورزشکاران برای فرار از فشاری که در حین مسابقه بر آنها وارد شده است آسیب را بهانه کرده واز زیر بار مسئولیت می گریزند.که همه این مسائل را می توان در روانشناسی ورزشکاران جستجوکرد.

یک ورزشکار ممکن است که آرزوهایی داشته باشد که قابل دسترسی نباشد وبا نرسیدن به این آرزوها احساس گناه کند ودر نتیجه یک نوع فشار شدید در خود بوجود می آورد وهمین فردرا برای آسیب مستعد کرده ونقص روانی در فرد ایجاد می کند.

هرفرد ورزشکار که در خود احساس دلهره وفشار دارد،دوست داردکه این فشار از خوددور کند وبرای اینکار مربیان وورزشکاران بایستی با مسایل روانشناسی ورزش بطور کامل آشنا شوند وبابه خدمت گرفتن روانشناسان ورزشی در اجرای هر چه بهتر عملکرد خود اهتمام ورزند.

آسیب بطور طبیعی زمانی در فعالیتهای ورزشی رخ می دهد که ورزشکار تمرکز کافی برای اجرای خود نداشته باشد.اعمال بر دو نوع می باشد.

نوع اول اینکه حرکات بصورت خودکار انجام شود،که این قسمتی از عادات ما می باشد وفکر در آن دخالت ندارد.نوع دیگر نیاز به فکر یا تمرکز دارد واجرار این حرکات کندتر صورت می گیرد.

در حرکات خودکار،یک ورزشکار نیاز به تغییر حرکات ایجاد شود،کارائی را کاهش داده ومی تواند همراه با آسیب باشد.

در نوع دوم حرکات، عدم تمرکز ممکن است تیجه فعالیت را به آسیب دیدگی ورزشکارخاتمه دهد.

فکر زیاد موجب خستگی ذهن می شود وخستگی ذهن، بدن ورزشکار را برای آسیب مستعد می کند، بنابراین بایستی از تفکر بیش از اندازه خوداری کرد وبا تمرینات زیاد سعی نمود که فعالیت ورزشکاربصورت خودکار صورت بگیرد. همچنین روح وروان فرد بایستی در قبل وبعد از مسابقه ،آرامش کافی داشته باشند.

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

واکنش نسبت به آسیب

براساس گفته های کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم زمانیکه آسیب بوجود آمد ورزشکار بعنوان اینکه چرا این اتفاق صورت گرفته است، احساس عصبانیت می کند وزمانیکه او مشکل خون را درک کرد، شروع به استراحت می کند.

بعضی از ورزشکاران وقتی پزشک آنها را به انجام دستوراتی برای توانبخشی تشویق می کند، توجهی نکرده وسفارشات وی را انجام نمی دهد. آنها یا آسیب خود را قبول ندارند ویا اینکه آنرا آسیبی شدید نمی دانند.

اشتباها،آنها فکرمی کنند که نیازی به درمان ندارند، که تمامی این حرکات  به روش زندگی افراد بر گردد.

بیماران دیگری وجود دارند که یک نوع نگرش مثبتی نسبت به این موضوع دارند،آنها به این درک رسیدهاند که بایستی برای معالجه آسیب هایشان با پزشکان همکاری کاملی داشته باشند.

در رقابتهای سطح بالا،ما به آمادگی بدن بیشتری نسبت به رقابتهای سطح پایین احتیاج داریم،بطوریکه یک ورزشکاری که در رقابتهای سطح بالا در حال فعالیت می باشد،درصورتیکه برای یک ورزشکار در رقابتهای سطح پایین زیاد مهم وجدی نباشد.

اهمیت یک آسیب ازیک بازی نسبت به یک بازی دیگرمتفاوت است .

در بازیهای که توان فرسا نیستند،هر آسیبی ممکن است با اهمیت نباشد. اما در بازیهای توان فرسا ممکن است متفاوت باشد.آن قسمت از بدن که آسیب تاثیرگذار می باشد.برای مثال:هر آسیب در مفصل زانومشکل بزرگی برای فعالیت یک دونده بدنبال دارد.

ولی بطورکلی واکنش ورزشکاران به آسیب در همه موارد متفاوت می باشد.

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

 

روانشناسی بانوان

تصور غلطی در مورد زنان می باشد که بیان می کند،زنان پرطاقت،وابسته وضعف می باشند.درورزشهای بانوان، پرخاشگری کمتری دیده می شود چرا که آنها بدلیل عدم اعتماد بنفس در ورزشهایی که نیاز به قدرت بدنی دارد،کمتر شرکت می کنند.

یک زن ویژگیهای معین ومشخص دارد وآن منحصر به او می باشد،چرا که هر شخص ،آناتومی وساختار بدنی متفاوتی دارد که ارثی بوده واز زمان تولد به همراه فرد وی می باشد.

وچون این ویژگیها ارثی است اونمی خواهدآنها را از دست بدهد،در حقیقت اومی خواهدبوسیله همین ویژگیها به اوج خود برسد.

 

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

تمرینات نامناسب وبیش از اندازه

با یک انگیزه برتری جویی،ورزشکارممکن است برای غلبه یافتن بر مشکلات خود به تمرینات وبیش از اندازه روی بیاورد.

هرچند ممکن است که این تمرینات برای یک فرد مناسب .طبیعی وبرای فرد دیگر نامناسب وورای توان او باشد.

هرشخص محدودیت های بدنی مربوط به خود دارد،ولی بعضی مواقع ساختار روانشناسی فرد این محدودیت ها را نپذیرفته وفرد با میل ورغبت فراتر از توان خود فشار وارد می کند که در آخر نیز ورزشکاربایستی بهای گزافی بابت این موضوع بپردازد.

شخصی که در اواسط سالمندی می باشد ممکن است یک دونده برای با اینحال از دویدن برای یک مدت کوتاه بدلیل ضعف در شش هایش شروع به نفس نفس زدن کند.اگر او محدودیت های خود را خوب نشناسد ممکن است نا خواسته خود را به درد سر وزحمت بیندازد.

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

 

خصوصیات فردی

واکنش نسبت به یک آسیب از جنبه های متفاوتی نشات می گیرد به عنوان مثال:

-شخصیت ورزشکار: صفات شخصیتی ورزشکار (مثلاً گرایش عمل، برون گرایی) همه جنبه های مرتبط با وقوع یک آسیب را تحت تاثیر قرار می دهد (شناخت، رفتار، ارزیابی).

اثر صفات شخصیتی خاص، روی مدیریت آسیب پیچیده است، اما تجربه مشاوران نشان داده است خصوصیات موقعیتی ورزشکار آسیب دیده (مثلاً میزان حمایت اجتماعی)، تعامل (تسهیل کننده یا مهار کننده) را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد.

-تجربه قبلی آسیب: اگر ورزشکار قبلاً آسیب (مشابهی) را تجربه کرده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. بنابراین، کشف تجارب قبلی برای این که چگونه ورزشکار با واقعه اخیر تطابق پیدا کند، ارزشمند است.

-هویت به عنوان ورزشکار: در صورت وقوع آسیب، ورزشکاران تجربه خواهند کرد که ورزش، بخش زیادی از هویت آنان را تشکیل می دهد. برای برخی ورزشکاران، جبران از دست رفتن (موقتی) پرداختن به ورزش نسبت به دیگران دشوارتر است.

-منابع تطابق: ورزشکاران از نظر منابع و مهارت های گذر از زمان دشوار آسیب ها با یکدیگر متفاوتند. به علاوه، جنبه های خود آسیب (مثلاً نقطه زمانی، شدت) بر پاسخ دهی یک فرد به آسیب تاثیر گذار است.

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

چارچوب بالینی

ما یک چارچوب چرخه ای برای برجسته کردن فعل و انفعالات قوی بین همه مراحل مدیریت موثر آسیب از دیدگاه روانشناسی ورزشی پیشنهاد می کنیم.

نقطه شروع، وقوع آسیب است زیرا خصوصیات موقعیتی (مثلاً خودتحمیل شده در مقابل دیگری تحمیل شده) همچنین درجه قابلیت درک توسط ورزشکار (چرا اتفاق افتاد؟) به شدت همه مراحل آتی توانبخشی را متاثر می سازد.

آسیب دیدن گاهی با تغییرات بزرگی در متغیرهای گوناگونی از جنبه های زندگی ورزشکار همراه است.

گاهی زمان موجب برانگیختگی احساسات منفی مثل اضطراب یا نگرانی بیش از اندازه می شود.

بنابراین، ما مداخلات بحرانی روانشناختی را به عنوان قدم اول لازم در نظر می گیریم. بدین منظور، ابتدا لازم است حضور داشته باشید، آرامش خود را حفظ کنید و تا حد توانتان به ورزشکار مصدوم توجه کنید.

مرور واقعه منجر به آسیب، طی تحلیل روانشناختی در قدم اول به برقراری یک فضای کاری مناسب نیاز دارد (از نظر فضای خصوصی و زمان).

ایجاد فضای لذتبخش و خصوصی احتمال این که ورزشکار در مورد احساسات منفی و مراحل احساس ضعف و افسردگی با شما صحبت کند را افزایش می دهد. پیدا کردن زمینه های مشترک که چه چیزی از نظر روانی استرس زاست، پایه مدیریت احساسات در مرحله دوم محسوب می شود.

طی روند توانبخشی جسمی، روانشناسان ورزشی می توانند تکنیک های متعددی را برای تقویت انگیزه و مقابله با موانع روانشناختی ارائه دهند.

به علاوه، وارد کردن تکنیک های تمرینات ذهنی در توانبخشی جسمی برای تقویت حس کنترل بر جسم کمک کننده است.

تا زمانی که بازگشت به تمرین یا مسابقه ممکن شود، اغلب یک سرفصل اصلی برای کمک به ورزشکار، ساختن انتظارات واقعی در مورد تمرین و مسابقه خواهد بود.

 

مطلب پیشنهادی مرتبط برای شما روانشناس بزرگ :

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

خستگی عضلانی

زمانیکه عضلات فعالیت زیادی داشته باشند به خستگی نزدیک می شوند.

اگر چه قدرت وآمادگی بدنی دو فاکتور مهم برای ورزشکاران هستند اما نبایستی آمادگی روانی را فراموش کرد چرا یکی از مهمترین فاکتورهای آمادگی برای هر ورزشکار می باشد.

در حرکات مشکل که فکر ورزشکاران نیز دخیل می باشدنیزدخیل می باشد ما با خستگی عصبی روبرو می شویم که بایستی در رفع این نوع خستگی دقت زیادی داشت.

در زمان خستگی ،ورزشکار برای شروع فعالیت جدید بایستی به اندازه کافی استراحت داشته باشد تا برای رفع خستگی روانی وبدنی اقدامات لازم را انجام دهد.

حجم تمرینات می تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد،که عموما بایستی ورزشکاران قبل ازآنکه شدیدا احساس خستگی یا سرگیجه کنند فعالیت را متوقف کنند.

 

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

بازدارندگی

 زمانیکه یک ورزشکار بر خلاف میلش از یک مسابقه مورد علاقه اش به دلایلی باز داشته می شود،فرد اضظراب، نگرانی،تشویش،تنش وناراحتی را تجربه می کند ودر آخریک نوع احساس گناه می کند.

این علائم بازدارندگی ممکن است در حد کم یا متوسط صورت بگیرد .

این علائم اساسا روانی هستند. زنان علام بازدارندگی را شدیدتر از مردان در خود احساس می کنند،چرا که حساسیت زنان نسبت به مردان در سطح بالاتری قرار دارد.

اعتیاد بعضی افراد برای شرکت در مسابقات ویا دنبال کردن این مسابقات در صورت ناتوانی می تواند عواقبی از قبیل:غفلت در کار،زندگی وخانواده را در پی داشته باشد.این اعتیاد های منفی تفاوتی با اعتیاد افراد به داروها ،تلویزیون وسیگار ندارد.

 

 

کتاب روان شناسی آسیب های ورزشی | 20 میشم

 

مطلب پیشنهادی مرتبط برای شما روانشناس بزرگ :

 

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
منبع:گوگل
محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط