مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

                                                     پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

چکیده:

صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می­دانند. در این تحقیق رابطه بین توسعه راه­ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان ،کردستان وکرمانشاه دریک دوره ده ساله با آمار وارقام وترسیم نمودارراههای ساخته شده وآنالیزوبررسی­ آمارراه­هاوآمار تعداد گردشگران بازدیدکننده ازسه استان در طی­این دوره ده ساله توسط برنامه آماری ونیز مجتمع ها ی خدماتی -رفاهی وتیرپارک های ساخته شده آورده شده و با ترسیم نمودار رشد و جداول متعدد مقایسه انجام گردیده است که در مقایسه انجام گرفته ارتباط مستقیم این دو مورد بحث وبررسی قرارگرفته­است.موضوع مورد بررسی در این تحقیق تاثیر راهها به عنوان یکی از  عوامل زیرساختی در توسعه صنعت گردشگری در سه استان مذکور می باشد، از تشریح و تحلیل سایر عوامل صرف نظر شده است. در نتیجه شناخت و تحلیل های پیشین چنین نتیجه می گیریم که استان همدان، کرمانشاه و کردستان با توجه به موقعیت جغرافیای، تاریخی از قابلیت های بالایی برای توسعه گردشگری برخوردار می باشند. این امر نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری دولت در زمینه ایجاد شبکه ارتباطی مناسب می باشد. تا نه تنها این استان ها را (بخصوص استان کرمانشاه و کردستان) از انزوا درآورده و آنها را به شبکه دسترسی های اصلی متصل نماید بلکه به دنبال آن اکثر نقاط توریستی را نیز که از این شبکه دور مانده اند، به این مهم پیوند دهد. تا با تسهیل ورود گردشگران به این مراکز توریستی، هر چه بیشتر تاثیر و اهمیت راهها و شبکه حمل ونقل  در توسعه گردشگری نمایان شود.

کلمات کلیدی: توریسم ،صنعت گردشگری ،راه ،حمل ونقل

 

                            

 

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1مقدمه :

امروزه توسعه جهانگردي به عنوان پردرآمدترين صنعت روزدنيا، يكي ازاهداف اصلي برنامه‌ريزان، دست‌اندركاران ومسئولان دولت‌هاي حاكم دراكثركشورهاي جهان است. افزايش جمعيت، پيشرفت علوم وفنون، افزايش زمان آزادوفراغت وبسياري عوامل ديگر، باعث جلب توجه عموم مردم به مقوله جهانگرد ي شده است، لذامتخصصين اين صنعت باتوجه به شناخت وآگاهي ويژه خود، اذعان دارندكه توسعه جهانگردي بدون پيشرفت وتوسعه زيرساختهاواركان آن به هیچ عنوان ميسرنمي‌گردد.

مروري برتاريخ وپيشينه اين صنعت پررونق، بيانگراين مطلب است كه ظهوروفعال شدن جهانگردي مرهون توسعه حمل ونقل دردنياي امروزي بوده است چراكه تاقبل ازپيشرفت صنعت حمل ونقل وايجادتسهيلات جهت مسافرت، سفرهادرحيطه طبقه محدودي ازاشراف بوده است كه بيشترانگيزههاي يه غيرازتفريح ، ماجراجويي، ديدارازجاذبه هاو… داشته‌اند.

دراين پژوهش سعي شده است ضمن ارائه تعاريف واژه‌هاي اصلي جهانگردي وحمل ونقل، بابيان سيرتاريخي پيشرفت حمل ونقل وجهانگردي، ارتباط حمل ونقل باجهانگردي ونقش‌هاي اساسي آنرادراين صنعت روزدنيابه تحريردرآورده و با شناخت ویژگیهای جغرافیایی سه استان همدان، کرمانشاه و کردستان و تجزیه و تحلیل میزان دسترسی راه ها و تاثیرات بسزای آن در صنعت گردشگری این مناطق با روش توصیفی – تحلیلی،توجه پژوهشگران ودست اندركاران جهانگردي رابيش ازپيش به اهميت ويژه حمل ونقل درجهانگردي جلب نمايم.

1-2بیان مسئله:

امروزه صنعت گردشگري دردنیا یکی ازمنابع مهم درآمدملی محسوب گردیده وفعالیت‌هاي مربوط به آن ازاشتغال آفرین‌ترین صنایع به حساب می‌آید؛به گونه‌ايکه درازاي هریک میلیون دلاردرآمدتولیدشده دراین صنعت،20000شغل جدیدایجادمی‌گردد (یغفوري، تقی‌زاده و رحیمی، 1389).

یکی از نیازهای مهم برای جوامع توسعه یافته و صنعتی، ایجاد سیستم حمل و نقل کامل، منظم و گسترده می‌باشد. در جوامع پیشرفته انتظار می‌رود که برای جابجایی افراد و انتقال کالا سهولت وجود داشته باشد. میزان صنعتی شدن جوامع در افزایش سوددهی اقتصادی و دگرگونی قابل توجه در افزایش محصولات صنعتی اولیه با هدف ایجاد خدمات بیشتر به صنایع دوران مختلف می‌تواند بسیار موثر باشد. توزیع صنایع مختلف در نواحی تولید، نشان‌دهنده نیاز وسیع برای جابجایی افراد و انتقال کالا می‌باشند ( رایت و اشفورد، 1390).

فراهم بودن امكانات حمل ونقل مناسب،مطمئن،راحت وسريع وارزان پيش شرط توسعه گردشگري است. زيراگردشگران درتصميمات خوددوعامل هزينه وزمان رامدنظرقرارميدهندوبراي دسترسي به مقاصدگردشگري انتخاب نوع سيستم حمل ونقل ويافراهم بودن سيستم مناسب براين دوعامل تاثيرميگذارد (رنجبریان و زاهدی،1390).

راه نقش اساسی در میزان سفر را دارد و صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حساب می آید. بسیاری از کشورهای پویا ،این صنعت را به عنوان منبع اصلی درآمد و رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می­دانند )زمانی، 1379).

در این تحقیق رابطه بین توسعه راه‌ها ونقش آن دررشد گردشگری و توریسم در سه استان همدان وکردستان وکرمانشاه مورد بحث وبررسی قرارخواهد گرفت. تا به ارتقاء بیشتر صنعت گردشگری در قالب توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای در این مناطق بیانجامد.

پایان نامه مطالعه نقش راه و میزان سفر در توسعه صنعت گردشگری

 

 

 

منبع : دانلود رایگان

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط