مقایسهی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تکزبانه و تفاوت جنسیتی

مقایسه ی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تکزبانه و تفاوت جنسیتی

مقایسهی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تکزبانه و تفاوت جنسیتی

مقایسهی حافظه ی کاری افراد دوزبانه و تکزبانه و تفاوت جنسیتی

مقدمه:

یکی از مطالعات پایه های در مباحث شناختی، بررسی تأثیرات دو زبانگی بر عملکرد فرایندهای شناختی است. مقایسهی عملکرد شناختی افراد دو زبانه ترک-فارس و تکزبانه فارس در تکالیف ( ( ) ) حافظه ی کاری. روش: در یک مطالعهی علی- مقایسهای با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 60 دانش آموز دختر 30 دو زبانه و 30 تکزبانه و 60 دانشآموز پسر 30 دو زبانه و 30 تکزبانه که ( ( ) ) در متغیرهای هوش، سن و سطح تحصیل همتا شده بودند، انتخاب شدند.

ابزار پژوهش، آزمونهای عددی و دیداری- فضایی بود. دادهها با روش تحلیل واریانس تک متغیره و ) ( n-back انِبک چندمتغیره تحلیل شد. يافته ها: عملکرد دانش آموزان دو زبانه در تکالیف حافظه ی کاری عامل اجرایی مرکزی و دیداری- فضایی، بهتر از دانش آموزان تکزبانه بود. همچنین پسران در انجام این تکالیف عملکرد بهتری نشان دادند. نتيجه گيري:نتایج این مطالعه نشان داد که دو زبانگی تأثیر مثبتی بر عملکرد حافظه ی کاری دارد و نیز عملکرد جنسیت مذکر در تکالیف حافظه ی کاری غیرکلامی بهتر است.

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط