جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

                                                       دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 5.87 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانش آموزان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

تعریف روانشناسی

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد بیان میدارد روانشناسی علمی است که به بررسی علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی می پردازد. منظور از «رفتار» در روانشناسی، آن دسته از فعالیت های جاندار است که بوسیله یک جاندار دیگر یا با دستگاه های آزمایشگاهی قابل مشاهده است. و منظور از «فرآیندهای ذهنی» یعنی آن دسته از فعالیت های جاندار که قابل مشاهده مستقیم نیست، ولی می توان آن را از روی آثارش در رفتار فرد استنباط کرد. نمونه هایی از رفتار عبارتند از: مطالعه کردن، صحبت کردن، ورزش کردن، خوابیدن، حرف زدن در خواب، آب دهان انداختن، گره کردن مشت ها و . . . نمونه هایی از فرآیندهای ذهنی عبارتند از:حل مسئله، سبک تفکر، تغییرات مربوط به حافظه و یادگیری، ادراک و . . .

اگر روانشناسی را (مطالعه ی علمی رفتار و فرایند های ذهنی) بدانیم، در این تعریف سه کلمه مهم هستند. علم، رفتار و فرایندهای ذهنی. پس به تعریف این سه کلمه می پردازیم:

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

1-علم در  آموزش روانشناسی

روانشناسی به عنوان یک علم برای مشاهده، توصیف، پیش بینی و تبیین رفتار از روش های نظام مندی استفاده می کندروانشناسان مطالعات خود را خیلی ذقیق و موشکافانه طراحی می کنند. در روانشناسی مطلوب این است نتایج حاصل، رفتار شمار زیادی از آدم ها را تو صیف کند.

2-رفتار در آموزش روانشناسی

رفتار هرکاری است که ما می توانیم انجام دهیم و بصوررت مستقیم قابل مشاهده است، مثل بوسیدن، گریه کردن نوزاد یا موتور سواری. البته طی سال های اخیر رفتار را جور دیگری تبیین می کنند و رفتار را نتیجه ی هر گونه پاسخ به محرک می دانند و این رفتار می تواند هم قابل مشاهده و هم غیر قابل مشاهده باشد.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

اهداف روانشناسی

روانشناسی در زمینه های گوناگون، مانند چگونگی ادراک، پیش بینی رفتار دیگران، دگرگونی های رفتار، آشنایی با شیوه های حل مسئله، ترمیم آسیب های روانی و حل دشواری های زندگی، ما را یاری می دهد تا با رفع نیازها و کمبود ها، راه برای خوشبختی و شکوفایی انسان ها گشوده شود. به این ترتیب، هدف های مهم روانشناسی عبارت اند از:

توصیف و سنجش رفتارها، که درشرایط گوناگون جلوه گر می شوند.

توضیح علت های رفتار و نتیجه گیری منطقی از چگونگی آن، برای پی بردن به واقعیت ها

·         پیش بینی نتایج رفتارها بر اساس اطلاعات موجود از عملکردهای گذشته

·         مهار یا کنترل رفتارها، برای تسلط بر امور و دست یابی به موفقیت در کارها

·         حل دشواری های رفتاری در زندگی فردی و اجتماعی

رسیدن به این هدف ها، موضوع رشته های گوناگون علم روانشناسی است.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

تاریخچه روانشناسی

گرچه یافته های روانشناسی با روش علمی، بیش از 130 سال سابقه ندارد، ولی توجه به موضوعات این رشته، از گذشته های بسیار دور مطرح بوده است.

انسان های ابتدایی با توجه به خواب و رویاها، تصور می کردند در درون آن ها موجودی نامرئی وجود دارد که هنگام خواب از بدن جدا می شود و کارهایی را انجام می دهد. به این دلیل آنان خود را متشکل از دو جز جاندار و بی جان می دانستند و عوامل طبیعی را نیز جاندار و بی جان می پنداشتند و بین عوامل طبیعی و موجود نامرئی درون خود، رابطه برقرار می کردند.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

از نظر آنان، برخی عوامل طبیعی جاندار عبارت بوده اند از: رعد و برق، طوفان، سیل، زلزله، بیماری، طلوع و غروب، خسوف و کسوف، خورشید و ستارگان. انسان های ابتدایی این گونه عوامل طبیعی را در ایجاد تصورات خیر و شر(سعد و نحس)، یا شاد و ناشاد موثر می دانستند و از راه نذر و قربانی می خواستند این ارواح را، درباره موجود نامرئی درون خود تسکین دهند و نظر مساعد ارواح طیّبه یا خبیثه را جلب کنند.

این نوع تصورات که به «جان دار پنداری ابتدایی»معروف است، قبل از ظهور ادیان یکتا پرستی در برخی از جوامع وجود داشته و حتی موجبات پرستش خدایان گوناگون می شده است.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

یونانیان باستان قبل از ظهور ادیان یکتا پرستی در برخی از جوامع وجود داشته و حتی موجبات پرستش خدایان گوناگون می شده است. یونانیان باستان، قبل از میلاد مسیح عقیده داشتند که روان یا دم زندگی همیشه زنده و پایدار است و این بدن است که نابود می شود. تن هم چون قفسی است که روان برای مدتی کوتاه در آن زندگی می کند.

شاخص ترین دانشمندان یونان باستان که درباره ی روانشناسی اظهار نظر کرده اند عبارت اند از:سقراط، بقراط، افلاطون و ارسطو، اینان در زمینه روان و نفس در زندگی آدمی مطالب گسترده ای بیان کرده اند.

ادیان گوناگون بر اساس ضوابط و اصول خود، افراد را به رفتارهای خاصی تشویق می کنند. اما با توجه به آن که در حال حاضر بالغ بر سه میلیارد نفر مسیحی و مسلمان در جهان وجود دارند، مطالب مختصری از شیوه های رفتاری این دو دین ارائه می شود.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

 

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

                     دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

گرایش های دانش روانشناسی

روانشناسی با عمر تجربی و علمی محدود خود، در شناخت زمینه­های گوناگون رفتار و کردار فردی و گروهی دستاوردهای زیادی داشته است. این یافته ها، زیر عنوان رشته های گوناگون روانشناسی مورد توجه و بهره گیری مربیان، درمانگران و قشرهای گوناگون مردم قرار دارند. در این جا از میان رشته های گوناگون روانشناسی، به معرفی چند رشته ی رایج آن اشاره می شود:

1.  روانشناسی کودک

این شاخه از روانشناسی، رفتار کودک را از مرحله ی جنینی تا آغاز دوره ی بلوغ و نوجوانی بررسی می کند و به رشد و تحول بدنی، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و عقلی کودکان می پردازد.

2.  روان شناسی کودکان استثنایی

روانشناسی کودکان استثنایی به مطالعه ویژگی های جسمی، روانی، حسی، حرکتی، شناختی و اجتماعی کودکان عقب مانده ذهنی، نابینا و نیمه نابینا، ناشنوا و نیمه ناشنوا، ناسازگار، مصروع، کودکان معلول جسمی- حرکتی، دانش آموزان مبتلا به اختلال خاص در یادگیری و کودکان و نوجوانان تیز هوش و خلاق می پردازد. این شاخه روان شناسی همچنین در زمینه علل مختلف معلولیت، راه های پیشگیری از معلولیت و اصلاح و ترمیم نارسایی ها و اختلالات رفتاری مباحثی را مطرح می کند.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

3.  روانشناسی نوجوانی

این رشته به رشد بدنی و ساختمان روانی افرادی می پردازد که در دوره ی نوجوانی(13-18سالگی) به سر می برند. این رشته از روانشناسی نیز رشد بدنی، روانی، اجتماعی، عاطفی و اخلاقی نوجوانان را بررسی می کند. به ناتوانی ها و کاستی های تجربی و توانمندی های بدنی و روانی آنان توجه می کند و راه اصلاح و درمان آن ها را مطرح می نماید.

4.  روانشناسی اجتماعی

این رشته، درباره ی ویژگی های روانی گروه ها و سازمان های اجتماعی از جنبه های گوناگون، بحث می کند و اثر متقابل فرد بر جامعه و یا جامعه بر فرد را بررسی می نماید و چگونگی پیدایش دسته های اجتماعی را، که محصول رفتار جامعه ی بشری است، مطالعه می کند.

5.  روانشناسی پرورشی

این رشته، کوشش می کند اصول و قوانین روانشناسی را در آموزش و پرورش به کار برد. در این رشته، به هدف های تربیتی از دیدگاه های گوناگون، علل تفاوت ها و نقش عوامل ارثی و محیطی در تربیت افراد و چگونگی یادگیری، اندیشیدن و سنجش آن ها توجه می شود .روانشناسی پرورشی، از نظر ایجاد انضباط و عادت های پسندیده در کودکان و نوجوانان برای مربیان و والدین بسیار کارساز است.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

6.  روانشناسی بالینی

این رشته از روانشناسی به مطالعه ی سازمان ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد می پردازد؛ و در این باره، از اعمال افراد نا به هنجار و نتیجه آزمایش های خود با آنان بهره می گیرد.

7.  روانشناسی شخصیت

این رشته از روانشناسی به مطالعه ی سازمان ادراکی، هیجانی، ارادی و بدنی افراد می پردازد و به چگونگی سازگاری فرد با خود و محیط توجه دارد. این رشته، با روانشناسی بالینی و مرضی و اجتماعی بستگی نزدیک دارد.

8.  روانشناسی صنعتی

این رشته، به موضوعات مربوط به سازگاری فرد با کار، انطباق خصوصیات کاری با افراد، نحوه ی انتخاب افراد برای مشاغل، گروه های کاری در صنعت، دیدگاه های مردم درباره ی چگونگی مصنوعات و مانند آن ها، می پردازد.

9.  روانشناسی مرضی

در این شاخه از روانشناسی اختلالات عاطفی و رفتاری و بیماری های مختلف روانی مورد بررسی قرار گرفته، روش های درمانی متداول در جهت حفظ بهداشت روانی ارائه می شود.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

10. روانشناسی ورزش

مطالعه ابعاد رفتاری، عاطفی و شناختی موقعیت های ورزشی و استفاده از اصول روانشناسی به منظور بهینه سازی عملکرد و سلامت قهرمانان ورزشی و ورزشکاران.

11.  روانشناسی انحراف

روانشناسی انحراف شاخه ای از روانشناسی است که به آسیب شناسی روانی و رفتارهای غیرعادی و نابهنجار می پردازد. این شاخه محدوده وسیعی از اختلالات، از افسردگی گرفته تا وسواس و انحراف جنسی را در بر می گیرد. غالباً مشاوران، روانشناسان بالینی و روان درمانگران مستقیماً در این شاخه کار می کنند.

12.  روانشناسی تطبیقی

روانشناسی تطبیقی شاخه ای از روانشناسی است که به مطالعه رفتار حیوانات می پردازد. این مطالعه می تواند به درک وسیع تر و عمیق تری از روانشناسی انسان بیانجامد.

13. روانشناسی رشد

این شاخه از روانشناسی به رشد انسان در طول دوره حیاتش، از کودکی تا بزرگسالی، می پردازد. مطالعه علمی رشد انسان در صدد درک و توضیح چگونگی و چرایی تغییر انسان ها در طول دوره عمرشان است.

این مطالعه شامل تمام جنبه های رشد انسان، شامل فیزیکی، هیجانی، ذهنی، اجتماعی، ادراکی و شخصیتی می گردد. موضوعات مورد مطالعه در این حوزه، تقریباً شامل همه چیز، از رشد پیش از تولد تا بیماری آلزایمر می شود.

 

ترجمه محمد تقی براهنی و دکتر بهروز بیرشک مهرداد بیک و … منبع جهت دانشجویان رشته روانشناسی ارشد پیام نور کل کتاب شامل ۷۲۶ صفحه در قالب pdf قابل پرینت

مطلب پیشنهادی مرتبط برای شما روانشناس بزرگ :

 

کتاب روانشناسی هیلگارد

 

 

 

باید اضافه کرد که امروزه، رشته های تخصصی روانشناسی رو به گسترش اند. از جمله روانشناسی تبلیغات، روانشناسی تجربی، روانشناسی فیزیولوژیک، روانشناسی پیری، روانشناسی انگیزه ها و هیجان ها، روانشناسی حیوانی، روانشناسی مشاوره و . . .

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

              دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

اما روانشناسان به طور کلی چه کارهایی را انجام می دهند؟

روانشناسان عمومی به صورت حرفه ای آموزش دیده اند ودانش بالینی را دارا هستن که به وسیله آنها به دیگران کمک می کنند تا در شرایط استرس زا و حساسیت های زندگانی شان بتوانند اقدامات مقابله ای لازم را ا نجام دهند.

آنهاخدمات مختلفی را ارا ئه می کنند، از جمله روان درمانی و انجام یک سری از بررسی ها و ارزیابی های مختلف.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

روانشناسان عمومی از تعدادی از تکنیک های متفاوتی استفاده می کنند که محققین و تحقیقات و تئوری های پشت و زیر بنای آنها را مطالعه می کنند و به ویژگی های خاص و منحصر به فرد، ارزش ها، موقعیت ها و شرایط و اهداف شخصی که در حال کار با او هستند، نگاه می کنند.

روانشناسی عمومی به طرز غیر قابل باوری یک حوزه کاری وسیع است که به این معنی است که روانشناسی عمومی با تعداد زیادی از انواع و اقسام افرادی سر و کار دارد که انواع و اقسام مشکلات و عوارض ذهنی، روانی را دارا هستند.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

روانشناسی برخی از معضلات و مشکلات افراد را در رابطه با افسردگی ها بررسی کرده و برخی دیگر از افراد با تشویش و نگرانی و استرس عمومی سرو کار دارند و برخی دیگر از افراد نیز هستند که مشکلات عصباینت و پرخاشگری دارند.

سایر افراد نیز مشکلات و بیماری های حاد مزمنی دارند که با سلامت و بهداشت فیزیکی و جسمانی آنها و یا سبک زندگی کلی آنها ارتباط دارد.

بیمارانی که دارای مشکلات کوتاه مدت هستند، که این مشکلات می تواند کار را برای آنها دشوار کند و نتوانند با برخی از شرایط خاص نظیر ناراحتی  و غم و اندوه، مشاغل جدید، مشکلات مالی و غیره کنار بیایند.

 

 

کتاب روانشناسی هیلگارد

 

 

اساساً رواشناسان می توانند با آن دسته ازافرادی سر و کار داشته باشند که با نوعی از شرایط استرس زا و پر فشار و پر تنش درگیر هستند و یا دارای یک بیماری مزمن هستند و یا با اعتیاد سر و کار دارند، یا اینکه کسانی هستند که هر نوع عامل دیگری بر سر راه زندگانی آنها وجود دارد که مانع از دستیابی آنها به پتانسیل کامل شان می شود.

وانشناسان عمومی همچنین آموزش هایی را در ارزیابی و تفسیر و مدیریت ارزیابی و آزمایشات مختلف طی کرده و دریافت می کنند.

این دوره های آموزشی برای این طراحی می شوند که مشکلات را عارضه یابی می کنند و یا برخی از الگوهای احساسی، رفتاری و یا فکری خاص را شناسایی می نمایند.

این آزمایشات می تواند برای ارزیابی مهارت های فکری و معنوی یک فرد مورد استفاده قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف خاص ذهنی آنها را شناسایی نمایند یا اینکه خصوصیات شخصیتی یا اولویت ها و ترجیحات شغلی و حرفه ای و یا استعدادها و همچنین کارآیی روانشناختی و روانشناسی اعصاب و روان انها را مورد ارزیابی قرار دهد.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

به خاطر تمام این موارد روانشناسان عمومی با انواع و اقسام حوزه ها و رشته ها کار می کنند و گاهی اوقات یک سری از آموزش های تخصصی اضافه بر سازمان را نیز می گذرانند که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • روانشناسی حقوقی
 • روانشنای پزشکی
 • روشاننسای بالینی
 • روانشناسی آموزشی
 • آمزوش، تحقیق و آکادمی
 • رونشنای شغلی
 • روانشناسی مشاوره
 • روانشناسی اعصاب و روان
 • روانشنای ورزشی و تمرینات ورزشی

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

                    دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

چرا روانشناسی عمومی یک موضوع بسیار پر طرفدار است؟

طبق گزارشات ارائه شده توسط انجمن روانشناسی آمریکا و مرکز مطالعات نیروی کار، ۵ هزار نفر از دانشجویان دکتری روانشناسی جدید در انواع و اقسام زیر رشته ها از دانشگاه های ایالات متحده تا به حال فارغ التحصیل شده اند.

اما مشخص نیست که آیا این تعداد از دانشجویان دوره دکتری کافی هستند یا خیر.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

طبق  گزارش اداره کار و آمار ایالات متحده رشد مورد انتظار ۱۲ درصدی بین سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۲ که یک رشد متوسط است، برای این حوزه یپش بینی می شود.

اما رشد بیشتر نیز برای آن دسته از مدارک و مدارج دکترا و همچنین تخصص های خاصی در حوزه روانشناسی پیش بینی می شود.

این رشد شامل بخش های روانشناسی جراحی، روانشناسی سازمانی صنعتی، روانشناسی مدارس و روانشناسی اعصاب و روان است.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

این رشته به این دلیل پر طرفدار است که:

 • قانون جدید خمات بهداشتی درمانی مقرون به صرفه ای که اخیراً وضع شده است، چشم انداز حوزه خدمات بهداشتی درمانی را در واقع تحول کرده است.
 • بسیاری از ورانشناسان فعلی در حال رسیدن به سن باز نشستگی هستند.
 • قبح مسئله رسیدگی به سلامت و بهداشت ذهن شکسته شده است که به این معنی است که اکنون احتمال اینکه افراد به دنبال چنین خدماتی باشند، بیشتر افزایش پیدا کرده است.

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

اهمیت روانشناس عمومی

اهمیت روان شناسی عمومی از آنجا که انسان ها برای انجام کلیه امورات روزمره زندگی خود با هم نوعان خود در ارتباط هستند ، به منظور برقراری  روابط خوب با آن ها الزاما باید از ایشان شناخت کافی داشته باشیم تا بتوانیم در مقابلشان عکس العمل های مناسب نشان دهیم و این مهم میسر نمی شود مگر از طریق علم روان شناسی عمومی .

امروزه درسراسر دنیا در  اکثر رشته های تحصیلی، روان شناسی به عنوان یکی دروس اصلی یه دانشجویان ارائه می شود . زیرا که انسان در هر کجای این کره خاکی  که باشد با سایر هم نوعان خود در ارتباط است و چگونگی این ارتباط پایه و اساس کلیه مراودات و معاملات بعدی خواهد بود .

مطلب پیشنهادی مرتبط برای شما روانشناس بزرگ :

 

فرصت های شغلی

فرصت های شغلی روان شناسی عمومی روانشناسان  با توجه به تخصص خود می تواند دراماکنی مانند  مراکز درمانی و  بیمارستانی، مدارس ، مهدکودک ها،  زندان ها، مراکز توانبخشی، مراکز ترک اعتیاد ، مراکز مشاوره، واحدهای  تحقیقاتی دانشگاه ها و ….مشغول به کار شوند .

رواشناسان همچنین  می تواند با دریافت مجوزهای  مورد نیاز از مراجع قانونی برای احداث مهد کودک و سرای سالمندان اقدام نمایند. همچنین با داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد روان شناسی ، تجربه و سرمایه مورد نیاز  می تواند به طور مستقل کار کرده و مرکز خدمات روانشناسی یا مشاوره روان شناسی راه اندازی نمایند .

با توجه به نتایج چشمگیر گذراندن دوره های آموزشی روان شناسی و آشنایی با مباحث روان شناسی بر کلیه ابعاد زندگی افراد گذراندن این دوره آموزشی به کلیه علاقه مندان توصیه می شود .

 

توجه : لازم به ذکر است که فایل کاملترین خلاصه کتاب روانشناسی عمومی هیلگارد فارسی “هم بصورت رایگان به این دانلود اضافه شد.

 

تصویر این فایل :

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

 

 

دانلود 1 جزوه روانشناسی عمومی هیلگارد

 

 

 

 

از این که تا پایان متن با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
منبع:گوگل

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط