دانلود کتاب نقاشي ايران از دير باز تا امروز نوشته رويين پاكباز

دانلود کتاب نقاشي ايران از دير باز تا امروز نوشته رويين پاكباز

کتاب نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز

کتاب نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز – رویین پاکباز

کتاب نقاشی ایران اثر رویین پاکباز
دانلود کتاب نقاشي ايران از دير باز تا امروز نوشته رويين پاكباز

              دانلود کتاب نقاشي ايران از دير باز تا امروز نوشته رويين پاكباز

 

معرفی، خرید و دانلود کتاب نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز

نگارگری ایرانی به نوعی نقاشی ظریف و ریزنقش ایران گفته می‌شود که در گذشته بیشتر برای کتاب‌آرایی ادبی، علمی و پزشکی و یا به گونه جداگانه (مرقع) ساخته می‌شده است. و امروزه از محدوده‌ی کتاب‌آرایی فراتر رفته است. نام کاملی که همه بخش‌ها را در بر بگیرد “نقاشی ایرانی” (به انگلیسی: Persian Painting) است. پس از آشنایی غرب با هنر نگارگری شرقی از روی همانندی در اندازه، غربیان واژه مینیاتور را برای نگارگری‌های ایرانی نیز به کار بردند.

 نگارگری ایرانی در بنیاد فلسفی و زیباشناختی با مینیاتورهای چین و ژاپن و از نگاه فنی با مینیاتورهای اروپا جدایی دارد و تنها از دید اندازه و کوچکی با آنها یکی است.

هنر نگارگری ایرانی اسلامی از ( سده چهاردهم میلادی، هشتم هجری)تا (سده هفدهم میلادی، یازدهم هجری) شکوفایی نمایان داشت؛ ولی نقش و نگارهای به جای مانده از دوران پیش از اسلام تا زمان حمله مغولان، و همچنین کارهای دیوارنگاری، پرده‌نگاری، قلمدان‌نگاری و مانند آن در سده‌های نزدیکتر نیز نمودهایی دیگر اما کمتر شناخته‌شده از نقاشی ایرانی به‌شمار می‌آیند.

 

رویین پاکباز، مورخ هنر، مدرس، منتقد و نقاش برجسته معاصر است. او از آغاز دهه 1350 تدريس تاريخ هنر را در دانشكده هنرهاى زيبا آغاز كرد و از بنيانگذاران تدريس اين رشته در ايران بود. پاكباز از آن زمان تاكنون بى‏وقفه به تدريس تاريخ هنر، تأليف و ترجمه كتب بنيادى و پژوهش و تاريخ‏نگارى در باب هنر ايران پرداخته است. كتب تاليفى او از جمله دائرةالمعارف هنر(1378) و نقاشى ايران از ديرباز تا امروز(1379) در زمره كتب درسى و مرجع رشته هنرند.

کتاب نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز

دانلود کتاب نقاشي ايران از دير باز تا امروز نوشته رويين پاكباز

                                دانلود کتاب نقاشي ايران از دير باز تا امروز نوشته رويين پاكباز

پیشگفتار:

پژوهش جدی در موضوع نقاشی ایران از اوایل سده بیستم شروع شده و در دهه های اخیر وسعت قابل ملاحظه ای یافته است. کوشش های نخستین پژوهندگان، غالبا، معطوف به گردآوری و رده بندی آثار متعلق به سده های هفتم تا یازدهم هجری، و معرفی هنرمندان این دوره بوده است.

کار سودمند اینان راه مطالعات و پژوهش های بعدی را هم.ار رده است. پژوهشگران و هنرشناسان امروزی( که شما ایرانیان در میانشان کم نیستید) نه فقط دامنه بررسی نقاشی ایران را از یکسو تا ادوار پیشا اسلامی و از سوی دیگر تا زمان معاصر گسترش می دهند.

بلکه همچنین به نگرشی تازه و تعمقی بیشتر به تحلیل مسائل تاریخی و زیبایی شناختی این هنر می پردازند. اکنون میتوان امیدوار بود که بر اساس مدارک و منابع ارزنده ای که طی سالها در این زمینه فراخم امده است، تاریخ تحلیلی و جامع نقاشی ایران تدوین شود.

معرفی، خرید و دانلود کتاب نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز

آثار نقاشی ایرانی در دوران پیشاتاریخی بیشتر جنبه ی اعتقادی و تزئینی داشتند اما به مرور زمان در طی دوران های بعدی مضمون های حماسی، عرفانی، اخلاقی، تغزلی، اعتقادی و مذهبی به آثار نقاشی راه یافت.

باتوجه به وجود تنوع قومی و نژادی، تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی و همچنین اثرپذیری از دیگر کشورها و ملیت ها، نقاشی ایرانی دارای ماهیت و خصلت مخصوص به خود است که در تمامی دوران ها آن را حفظ کرده و باعث ایجاد تمایز هنر و نقاشی ایرانی با دیگر هنرهای جهان شده است.
پژوهشگران براین باورند که نقاشی های ایرانی بر اساس الگو و معیار مشخص و مشترکی خلق شده اند که در طی دوران های متعدد این روند تداوم داشته است.

هنگامی که صحبت از نقاشی ایرانی میشود اولین چیزی که به ذهن میرسد مینیاتور است که مشهورترین نمونه هنر تصویری ایران است که به کار بردن اصطلاح ” نگارگری ” برای آن صحیح است. نقاشی ایرانی فقط محدود به نگارگری نمیشود بلکه در عرصه های مختلف شاهد آثار متعددی هستیم که از نمونه آنها میتوان به صخره نگاری ها، نقش برجسته ها، نقوش روی سفالینه ها، مفرغ ها و مهرها همچنین نقاشی دیواری اشاره کرد.

خرید و دانلود کتاب نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز

کتاب نقاشی ایران اثر رویین پاکباز

888

کتاب نقاشی ایرانی از دیرباز تا امروز – رویین پاکباز

فهرست مطالب:

پشگفتار – صفحه ۷

بخش یکم : دوران کهن – صفحه ۱۳

بخش دوم: دوران میانه – صفحه ۵۹

بخش سوم: دوران جدید – صفحه ۱۳۱

بخش چهارم : دوران معاصر – صفحه ۱۸۵

مشخصات لوحه های رنگی – صفحه ۲۲۱

مشخصات تصاویر سیاه و سفید – صفحه ۲۲۳

منابع و مآخذ – صفحه ۲۲۵

 

توضیح کتاب:

نگارنده در کتاب بر آن است تصویری کلی و فشرده از تاریخ نقاشی ایران به سدت دهد .بر این اساس، وی کوشیده است اطلاعاتی درباره منشا هر تحولات مختلف نقاشی در ایران، نیز مکتب‌های مهم، نمایندگان برجسته و نمونه‌های شاخص این هنر فراهم آورد .بدین منظور، تاریخ نقاشی ایران در کتاب در چهار بخش دوران کهن، میانه، جدید و معاصر بررسی می‌شود .نویسنده کتاب خاطر نشان می‌کند” :نقاشی ایران در سراسر تاریخ با فرهنگ‌های بیگانه و سنت‌های ناهمگون شرقی و غربی برخورد کرده و غالبا باه نتایج جدید دست یافته است .به راستی !ادوار شکوفایی و بالندگی این هنر را باید محصول اقتباس‌های سنجیده و ابداعات تازه دانست .
اما، با وجود تاثیرات خارجی گوناگون و دگرگون کننده، می‌توان نوعی پیوستگی درونی را در تحولات تاریخی نقاشی ایران تشخیص داد .در مقایسه نمونه‌های تصویری بازمانده از ادوار قبل و بعد از ظهور اسلام به شباهت‌های آشکار بر می‌خوریم . به عنوان مثال، تشابه مجالس شکار در سه دوره مختلف اشکافی و اموی و صفوی شگفت‌انگیز است .به نظر می‌رسد که این نقاشی‌ها بر طبق یک الگوی معین شکل گرفته‌اند، هر چند سلیقه‌ها و خواست‌های بسیار متفاوتی را منعکس می‌کنند .در واقع، همانندی آن‌ها به سبب استمرار طولانی سنت‌های هنری در ایران است …کوشش هنرمند ایرانی از دیر باز معطوف به نمونه آفرینی آرمانی بوده است .نقاش بیشتر تمایلی داشت که دنیای آمال و تصورات خویش را تصویر کند .
اگر هم به جهان پیرامونش روی می‌کرد چندان به صرافت تقلید از فضای سه بعدی، نور و سایه، و شکل و رنگ اشیا نبود …بنابراین، جز در دوره‌های اثرپذیری از سنت‌های غربی، نشانی از طبیعت گرایی در نقاشی ایران نمی‌توان یافت .در عوض، چکیده‌نگاری [استیلزاسیون]، نماد پردازی، و آذینگری از کهن‌ترین روزگار در هنر تصویری این سرزمین معمول بود .مبانی زیبایی شناسی نگارگری ایرانی بر اساس این ادراک انتزاعی از جهان شکل گرفت و تکامل یافت …در تاریخ نقاشی ایران به آثاری متعدد در مضمون‌های حماسی، تغزلی، عرفانی و اخلاقی بر می‌خوریم .

کتاب نقاشی ایران اثر رویین پاکباز

فایل Pdf نقاشي ايران از دير باز تا امروز

کتاب نقاشی ایرانی رویین پاکباز pdf

 

خرید و دانلود کتاب نقاشی ایران، از دیرباز تا امروز

ucgadget.com

کتاب نقاشی ایران از دیرباز تا امروز اثر رویین پاکباز

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط