دانلود پروژه سیستم انبارداری

دانلود پروژه سیستم انبارداری

دانلود پروژه سیستم انبارداری

 

دانلود پروژه سیستم انبارداری

چکیده ای از مقدمه آغازین ” پروژه مهندسی کامپیوتر : سیستم انبارداری ” بدین شرح است:

هدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تأمین‌ ونگهداری‌ کالاهای‌ مورد نیاز سازمان‌ است‌ و انبارداری‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و نگهداری‌ وسپس‌ تحویل‌ مواد و اقلام‌ مورد نیاز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ می‌شود. وظایف‌ انبارها در سازمان ‌را می‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زیر خلاصه‌ کرد:

 

الف‌) برنامه‌ریزی‌ و مراقبت‌ جهت‌ حفظ‌ مقدار موجودی‌ هر یک‌ از اقلام‌ کالاهای‌ مورد نیازسازمان‌ در حد مطلوب‌ خود.

ب‌) همکاری‌ و مساعدت‌ در خرید و تأمین‌ و تهیه‌ کالاها و کنترل‌ و دریافت‌ کالاهای‌خریداری‌ شده‌.

ج‌) نگهداری‌ کالا در انبار به‌ نحو صحیح‌ و تسریع‌ در امر تحویل‌ با رعایت‌ مقررات‌ ودستورالعملهای‌ سازمان‌.

 

شرح سیستم انبارداری
طراحی یک سیستم انبارداری

 

انبارها را از دو جهت‌ می‌توان‌ مورد بررسی‌ قرارداد، یکی‌ از لحاظ‌ فیزیکی‌ نظیر محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندی‌ها، محل‌ کالاها در انبار، نور، ایمنی‌ و وسایل‌ حفاظت‌ کالاها و وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و… ودیگری‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار که‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوی‌ که‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهای‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ کنترلهای‌ لازم‌ در رابطه‌ با کالاها می‌پردازد.

 منظور از سیستم‌ اطلاعاتی‌ انبار، ایجاد روشی‌ نظام‌مند و منطقی‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌ کالاهای‌ موجود در انبار و همچنین‌ اعمال‌ کنترلهای‌ لازم‌ روی‌ مراحل‌ مختلف‌ این‌ عملیات‌ می‌باشد.

انبار بنا به‌ نیاز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و کارکنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. این‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحویل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداری‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارک‌آن‌ها، باید بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمی‌ مبتنی‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصی‌ و دوستانه‌ چرا که‌ اینگونه‌روابط‌، موجبات‌ کندی‌ کار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ می‌سازد. بدیهی‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهای‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسریع‌ کارها خواهد بود ولی‌ نباید باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارک‌ و اسناد باشد.

در طراحی‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار بایستی‌ توجه‌ نمود که‌ آیا از قبل‌ سیستمی‌ وجود دارد یا خیر، درصورت‌ وجود سیستم‌، شناخت‌ سیستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتی‌ترین‌ فعالیتها محسوب ‌می‌شود.

دانلود پروژه سیستم انبارداری

دانلود پروژه سیستم انبارداری

 

————-

مشخصات مقاله:

دسته : کامپیوتر

عنوان  : پروژه مهندسی کامپیوتر : سیستم انبارداری

قالب بندی : word

 

طراحی یک سیستم انبارداری

 

نمونه ای از متن فایل :

1 ـ 2 ـ 1 ـ جايگاه‌ سازماني‌ و شرح‌ وظايف‌

در ساختار سازماني‌ مصوب‌ مركز اطلاعات‌ و مدارك‌ علمي‌ ايران‌، فعاليتهاي‌ مربوط‌ به‌ انبار در يك ‌پست‌ سازماني‌ با عنوان‌ انباردار و زير مجموعه‌ اداره‌ امور اداري‌ و مالي‌، خلاصه‌ مي‌گردد. هيچگونه‌شرح‌ وظيفه‌اي‌ از انبار، انباردار و يا مسئول‌ انبار تدوين‌ نگرديده‌ و يا در دسترس‌ مشاهده‌ نمي‌شود و شرح‌وظايف‌ انباردار بر اساس‌ انتظاراتي‌ كه‌ بطور معمول‌ و يا موردي‌ وجود داشته‌ توسط‌ وي‌ درك‌ گرديده‌است‌.

 

1 ـ 2 ـ 4 ـ كالاهاي‌ موجود در انبار و نحوه‌ چيدمان‌ آنها

به طور مثال در يك تقسيم بندي انبارها به سه گروه كلي انبار ابزار و انبار مواد و انبار تجهيزات اداري تقسيم بندي شده اند كه انبار ابزار و تجهيزات اداري توسط يك نفر و انبار مواد توسط دو نفر اداره و سرويس دهي مي شود.

عمده‌ كالاهاي‌ موجود در انبار را ابزار و تجهيزات  تشكيل‌ مي‌دهد. كليه‌ اين‌ ملزومات‌ در دو بخش‌ مصرفي‌ و غيرمصرفي‌ تقسيم‌ بندي‌ مي‌شوند.

 

1 ـ 2 ـ 5 ـ سيستم‌ كدگذاري‌ كالاهاي‌ انبار

     ‌ سيستم‌ كدگذاري‌ براي‌ هر كالاي‌ ورودي‌ به‌انبار، كدي‌ مركب‌ از 9 رقم‌ در نظر گرفته ميشود.(كد 5 رقمي‌ ذكر شده‌ نشان‌دهنده‌ مصرفي‌ يا غيرمصرفي‌ بودن‌ كالا، گروه‌ كالا و نوع‌ كالا در هر گروه‌ است‌).

 

شرح سیستم انبارداری

نيازمنديهاي مساله جهت طراحي برنامه انبار:

 • اطلاعات پايه

 1. امكان تعريف انباردارها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 2. امكان تعريف انواع واحدهاي شمارش كالا
 3. امكان تعريف انواع طبقات كالا و تخصيص يك كالا به طبقات مختلف
 4. امكان كدگذاري كالاها (امكان تعريف كدكالا در سه سطح گروه ، زيرگروه و سريال كالا)
 5. امكان تعريف مكان‌هاي نگهداري كالا در انبار ، همچون قفسه ، رديف و ….
 6. امكان تعيين كالاهاي غيرمشمول درخواست عادي يا غيرقابل خريد در يك دوره زماني
 7. امكان تعريف كالاهاي مشابه براي هريك از اقلام انبار
 8. امكان تعريف كارپردازان و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 9. امكان تعريف واحدهاي درخواست كننده كالا
 10. امكان تعريف افراد تحويل‌گيرنده كالا در واحدها و مشخصات شخصي و شغلي آنها
 11. امكان تعريف واحدهاي سازمان
 12. امكان تعريف منابع تهيه كالا
 13. امكان ثبت اطلاعات كالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، كشور سازنده ، شركت سازنده ، مصرفي ياغيرمصرفي ، حداقل موجودي ، حداكثر موجودي ، نقطه سفارش و …
 14. امكان تعريف سال مالي براي انبار براي انجام عمليات مختلف انبارداري

 

دانلود پروژه سیستم انبارداری

دانلود پروژه سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

 • عمليات مربوط به ورود كالا به انبار

 1. امكان صدور درخواست خريد كالا توسط انبار و پيگيري آن
 2. امكان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقيم براي كالاهاي خريداري شده با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار

توضيح : منظور از قبض انبار مستقيم ، قبض انباري است كه براي كالاهايي كه وارد انبار نمي‌شوند و مستقيم به واحد مربوط تحويل داده مي‌شوند صادر مي‌شود .

 1. امكان تهيه كاردكس انبار
 2. امكان صدور قبض براي كالاهايي كه از محل تنخواه خريداري و وارد انبار و از انبار خارج مي‌شوند (جهت تسويه تنخواه با حسابداري ) با ذكر تاريخ ورود كالا به انبار
 3. امكان تخصيص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
 4. امكان صدور قبض انبا براي كالاهايي كه به امانت گرفته مي‌شوند و كنترل موجودي آنها
 5. امكان صدور قبض انبار براي كالاهاي امانتي برگشتي به انبار از واحدهاي داخل سازمان و يا سازمان‌هاي ديگر
 6. امكان ثبت كالاهاي مرجوعي از واحدها به انبار و صدور قبض براي آنها و اضافه‌كردن به موجودي انبار
 7. امكان ثبت كالاهاي مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده مي‌شوند .
 8. امكان ثبت كالاهاي برگشت از فروش
 9. امكان ثبت كالاهاي وارده از تعميرگاه
 10. امكان ثبت كالاهايي كه بين انبارها جابجا مي‌شوند و صدور قبض و حواله براي آنها و اصلاح موجودي انبار
 11. امكان ثبت هزينه‌هاي اضافي در گزارش قبض انبار
 12. امكان ثبت تخفيف هركالا و تخفيف كلي فاكتور در قبض انبار
 13. امكان پيگيري و كنترل كالاهاي ثبت شده در قبض انبار با كالاهاي درخواست شده براي خريد
 14. امكان ثبت مشخصات فروشنده ، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار
 15. امكان ثبت مشخصات فني كالاهاي وارد شده به انبار در قبض انبار
 16. امكان كنترل توالي شماره قبض انبارها (با توجه به تاريخ و ساعت صدور آنها)

 

 

 

 

سلام مجدد خدمت شما سروران | سایت بیست میشم همیشه در کنار شما بوده و هست و از شما تقاضامندیم در صورت داشتن سوال و راهنمایی با ما در ارتباط باشید. ( واتس آپ : 09111482708 )

 

شرح سیستم انبارداری

طراحی یک سیستم انبارداری

منبع : گوگلویکی پدیا | بیست میشم

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط