دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

                دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

خواص هسته عناب بر کسی پوشیده نیست و از آن در طب سنتی ایران و دیگر کشورها به عنوان دارو استفاده می شود. این میوه به خاطر دارا بودن مواد معدنی و خواص فراوان به عنوان میوه درمانی استفاده می شود. به دلیل خاصیت درمانی هسته عناب، بیشتر اوقات از آن به صورت پودر شده استفاده می کنند.

هسته عناب معجزه گر طبیعی

عناب یکی از میوه های پرخاصیت برای بدن است که حتی می توان از هسته آن نیز استفاده کرد. ما در این مقاله در نظر داریم در مورد خواص هسته عناب صحبت کنیم. این میوه در طب سنتی ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار است و هسته آن برای درمان بعضی از بیماری ها استفاده می شود. هسته عناب دارای مواد معدنی، مواد مغذی، ویتامین ها و آنتی اکسیدان های فراوانی است. عناب دارای شکلی بیضوی با رنگ قرمز که بسیار شبیه سنجد است. در طب سنتی همیشه رنگ میوه ها نشان دهنده ی خواص درمانی آنها است که عناب نیز از این امر مستثنی نیست. عناب جزو آن دسته از میوه هایی است که در طب سنتی بیشتر کشورها بر استفاده از آن تاکید شده است. از ۲۵۰۰ سال پیش از این میوه در چین به عنوان میوه دارویی استفاده می کردند.

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

چكيده :

گونه عناب از گونه هاي بومي مناطق مختلف ايران است . ميوه اين گياه در مناطق مختلف ايران به طور سنتي مصرف ميشود. اين ميوه داراي خواص دارويي و خوراكي بسيار سودمندي است .حدود 30% وزن ميوه  را هسته هاي آن تشكيل مي دهد .هسته اين ميوه به طور متوسط حاوي حدود 8/3 درصد روغن است . با توجه به دارا بودن خواص بسيار ارزشمند ميوه عناب ، هدف از اين تحقيق ارزشيابي ويژگي هاي فيزيكوشيميايي هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان از نظر تركيب اسيدهاي چرب و پايداري نسبت به اكسيداسيون و سنجش ديگر تركيبات موجود در روغن هسته و همچنين آناليز شيميايي خود هسته روغن كشي  شده مي باشد .

مواد و روش ها :

ميوه عناب پس از چيده شدن به آزمايشگاه منتقل شده و روغن هسته هاي آسياب شده به روش سوكسله استخراج گرديد. تركيب اسيدهاي چرب به روش كروماتوگرافي گازي و پايداري روغن حاصله توسط دستگاه رنسيمت تعيين گرديد. ونيز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو ليپيدها ، انديس يدي ،انديس اسيدي ، انديس پراكسيد ، مواد غير قابل صابوني شونده ، استرول ها ، توكوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزيابي شد.

 

خواص هسته عناب و فایده های درمانی آن

 

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

 

 

 

همچنين آناليز شيميايي شامل اندازه گيري مقدار خاكستر ، ماده خشك ، رطوبت ، روغن ، پروتئين و نيز فيبر خام بر روي بخش هسته روغن كشي شده انجام شد . نتيجه گيري : بررسي روغن هسته عناب توسط دستگاه كروماتو گرافي گازي نشان داد كه مقدار اسيدهاي چرب اشباع آن از اسيدهاي چرب غير اشباع بالاتر مي باشد. پس اين روغن اشباعيت بالايي دارد. پايداري اكسيداتيو روغن نشان داد كه روغن هسته عناب داراي پايداري بالا يعني38/2 ساعت در دماي 110 درجه سانتي گراد مي باشد. اين روغن از نظر كيفيت واكسيداسيون مانند روغن نارگيل است براي ساخت محصولات آرايشي و بهداشتي هم مناسب است .

پايداري اكسيداسيون

روغن هسته عناب با توجه به دارا بودن اسيدهاي چرب كوتاه زنجيره وپروفايل اسيدهاي چرب آن كه داراي اشباعيت بالا است ، مقاومت بسيار بالايي  دارد و ناراحتي هاي قلبي عروقي ايجاد نمي كند و ميزا ن چربي بد را بالا نمي برد . پايداري اكسيداسيون روغن هسته عناب بالاست ،  علت آن اشباعيت بالاي روغن است  يعني اكسيداسيون خيلي كمي در روغن هسته عناب اتفاق افتاده است زيرا ميزان فسفوليپيد در روغن هسته عناب پايين است . پس مي توان نتيجه گرفت با توجه به ميزان متوسط توكوفرول ها يعني 12/22 %غالب اجزا اين روغن توكوفرول است كه زردي بيشتري به روغن مي دهد  پس  رنگ روغن هسته عناب زرد است.

اين روغن براي سرخ كردن مناسب نمي باشد اما براي كيك پزي و شيريني پزي بسيار مناسب مي باشد زيرا روغن نقطه ذوب بالايي داردو حالت ماله اي به خمير شيريني مي دهد. و در انتها با توجه به  اينكه ميوه عناب داراي خواص دارويي و خوراكي بسيار سودمندي  مي باشد  مي توان گوشت آنرا به صورت صنعتي به بازار عرضه كرد .

واژه هاي كليدي :پايداري اكسيداسيون ،تركيب اسيدهاي چرب ، روغن هسته عناب ،روغن ، هسته ، عناب .

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

 

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

 

 

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

 

 

 

 

فصل اول : مقدمه و كليات تحقيق

 

    1-1 پيش زمينه تحقيق :

بي شك توسل به ميوه ها وگياهان دارويي كهن ترين رهيافت بشر براي درمان بيماري ها بوده است ودرخلال توسعه تمامي تمدن هاي بشري همواره ارتباط تنگاتنگ ونزديك ميان آدمي وگياه وجود داشته است،با اين حال هنوز بيشتر گونه هاي ميوه وگياه بررسي نشده وناشناخته مانده اند وهنوز زمان زيادي مانده است تا منابع جديد و با ارزش گياهي كشف شود، به اين ترتيب گياهان وميوه هارا مي توان به عنوان منبعي از مواد شيميايي بالقوه مفيد دانست كه تنها بخشي از آن مورد بهره برداري قرار گرفته است.اين مواد شيميايي بالقوه را مي توان نه تنها به عنوان دارو بلكه به عنوان الگويي بي نظير به صورت نقطه شروعي براي ساخت آنالوگ هاي دارويي بكار برد و همچنين به عنوان ابزاري جالب به منظور فهم و درك بيشتر وبهتر پديده هاي زيست شناختي به كمك گرفت. (اسكالتسا[1] ،ديگراك و همكاران 1999،2001)

 

تحقيقات قرن حاضر

گياهان و ميوه هاي دارويي ، از ارزش وجايگاه ويژه اي در تامين بهداشت وسلامت جوامع هم به لحاظدرمان و هم پيشگيري برخوردار بوده و هست. در قرن حاضر تحقيقات گستردهاي بر روي ميوه ها وگياهان دارويي انجام پذيرفته و داروهايي با تركيبات موثره طبيعي افق هاي جديدي را براي جامعه پزشكان و داروسازان پژوهشگر سراسر دنيا گشوده اند. به طوري كه در حال حاضر حدود يك سوم دارو هاي مورد استفاده در جوامع انساني را داروهايي با منشا طبيعي وگياهي تشكيل ميدهند و صنايع داروسازان جهان تلاش مي كنند ساخت شيميايي اقلام مربوطه به دو سوم  بقيه داروها نيز به تدريج منسوخ و به منابع گياهي متكي گردد. از اين رو صنايع دارو سازي و گروه هاي تحقيقاتي بسياري از كشورها توجه خود را به كشت و توليد گياهان دارويي معطوف داشته اند. (اميد بيگي ، 1384)

 

اثرات جانبي نا مطلوب داروهاي سنتزي

همچنين با توجه به افزايش سطح آگاهي مصرف كنندگان نسبت به اثرات جانبي نا مطلوب داروهاي سنتزي و تمتيل بشر به استفاده هر چه بيشتر از محصولات طبيعي به منظور حفظ سلامت خويش، همچنين مشكلات دارويي مدرن مانند هزينه هاي بالا ، استفاده از منابع تجديد ناپذير مانند منابع فسيلي آلوده كننده محيط زيست توسط صنايع دارويي و ناتواني بشر جهت ساخت برخي از تركيبات  دارويي سبب شد كه استفاده از گياهان دارويي در توليد دارو و جايگزين آنان با تركيب شيميايي روندي رو به گسترش از خود نشان دهد كه اين امر در كشورهاي اروپايي به وضوح قابل مشاهده است. (صدرايي منجيني،1382)

 

 

دانلود پایان نامه ارزشيابي ويژگيهاي فيزيكوشيميايي هسته عناب

 

 

منبع : گوگلویکی پدیا | بیست میشم

 

سلام مجدد خدمت شما سروران | سایت بیست میشم همیشه در کنار شما بوده و هست و از شما تقاضامندیم در صورت داشتن سوال و راهنمایی با ما در ارتباط باشید. ( واتس آپ : 09111482708 )

 

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط