دانلود مقاله آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز

دانلود مقاله آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز

                       دانلود مقاله آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز

دانلود مقاله آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز

چکیده


موضوع آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز موضوعی است که در رابطه با آن پژوهشهاي زیادي نگارش میشود. همچنین در رابطه با موضوع آموزش و پژوهش در دانشگاهها و مدارس و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روي هم نیز جاي بسی تامل است. پژوهش گران در رشته مدیریت آموزشی همواره بررسی هاي علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند. در مقاله حاضر نیز تلاش شده است که این موضوع بیشتر و دقیق تر بسط داده شود.

 

در عصر پیشرفته کنونی که با انفجار اطلاعات و جمعیت و پیشرفت هاي علمی و فناوري، همراه می باشد، آموزش از راه دور تنها راه حلی است که هر شهروندي را قادر می سازد تا به طور موثر در توسعه کشورش سهیم باشد. فناوري جدید نه تنها می تواند بر موانع ایجاد شده توسط فاصله فائق آید، بلکه می تواند تغییرات اساسی در شیوه آموزش ایجاد کند. آموزش رسانه اي و سیستم آموزشی باز یک نوع شیوه ي آموزش
ازراه دور است که بر پایه ي سیستم هاي رایانه اي، اینترنت، نرم افزارها و برنامه هاي متفاوت می باشد و مزایایی مانند فعال شدن بیشتر فراگیران و معایبی مانند حضور مستقیم نداشتن و همچنین مشکلات اینترنتی است. این آموزش در صورت توجه و حمایت کافی و برنامه ریزي دقیق براي پیشرفت آن بسیار کارآمد خواهد بود.

 

 

مطلب پیشنهادی :

آموزش فرانسه برای کودکان

دانلود جزوه ابزار دقیق پیشرفته

 

دانلود مقاله آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز

 

امروزه شیوه آموزش مجازي، پدیده اي نو محسوب میشود و هنوز در بسیاري از نقاط جهان ناشناخته مانده یا شناخت اندکی از آن وجود دارد. مباحث آموزشی از جمله ارکان حائز اهمیت است که تعبیه ي زیرساخت هاي متناسب با بستر جامعه براي پیشرفت و ارتقاي آن ضروري است. از آنجا که مبحث آموزش نیز مانند بسیاري از راهبردهاي دیگر از ویژگی قابلیت بهینه سازي برخوردار است، لذا با توجه به وضعیت جامعه ي معاصر و حضور تکنولوژي و فناوري هاي موجود، مبحث آموزش مجازي مطرح شده و در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته به جد به آن پرداخته می شود.
روش پژوهش به صورت کتابخانهاي و فیش برداري و استفاده از منابع نظري و تئوري درباره آموزش رسانه اي و سیستم آموزشی باز و آموزش و پژوهش در دانشگاه ها و مدارس بوده است.یافته هاي تحقیق نشان می دهد که فاکتور هاي مورد بحث ارتباط عمیق و غیر قابل اجتنابی با هم دارند و رابطه معنا داري بین داده هاي پژوهش وجود دارد.

دانلود مقاله آموزش رسانهاي و سیستم آموزشی باز

 

 

منبع : سایت آموزشی رایگان

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط