دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word | سال 1403

شرايط عمومي پيمان

                                                                                شرايط عمومي پيمان

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

دانلود PDF شرایط عمومی پیمان + فایل Word تایپ شده

 بند اول ماده 37 شرایط عمومی

متن کامل شرایط عمومی پیمان

دانلود رایگان فایل ورد شرایط عمومی پیمان
شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 pdf

دانلود PDF شرایط عمومی پیمان + فایل Word تایپ شده

شرایط عمومی پیمان دارای ۵۴ ماده است.

به منظور راهنمایی دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور در تكمیل و تنظیم فرمهای موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و نحوه كار برد آنها، این دستور العمل تهیه شده است تا با رعایت آن، مشكلات قراردادی حین اجرای كار پیش نیاید.

1. موافقتنامه

1-1. به استناد قسمتهایی از موافقتنامه كه باید در موقع امضای پیمان، اطلاعات آن تكمیل شود، اطلاعات سایر قسمتها هنگام تهیه اسناد مناقصه به طور كامل و روشن در محلهای پیش بینی شده درج میگردد. تغییر دادن، كاستن عبارتها یا كلمه هایی از موافقتنامه، یا افزودن  به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تكمیل شود.

1-2. در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود.

1-3. در ماده یك موافقتنامه، موضوع، محل اجرا و مشخصه های اصلی پیمان به نحوی درج شودكه محدوده عملیات معین باشد.

1-4. در ماده3 موافقتنامه، علاوه بر درج مبلغ پیمان كه همان مبلغ پیشنهادی پیمانكار است، ضریب پیمان نیز با توجه به تعریف آن در ماده « 14-د » شرایط عمومی، در محل مربوط آن درج می شود.

1-5.  در ماده 6 موافقتنامه، نام و نشانی مهندس مشاوری كه برای نظارت بر اجرای كار انتخاب شده است درج می شود. اگر در مواردی، كارفرما مستقیماً نظارت را انجام می دهد، نام  و نــشانی كـارفرما در همـیـن محـــل منعكس می گــردد،  در ایــن حـالــت،  واحـــدی از ســازمان كارفرما كـه مسئولیت نظارت به آن محول شده است، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارك پیمان می شود.

1-6. نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضاء و مهر نمایند.

1-7. مهندس مشاوری كه مسئولیت نظارت بر اجرای كار را به عهده می گیرد، باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضاء و مهر كند.

 

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

                                                      دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

2. شرایط عمومی

2-1. شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری، در پیمانها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر  دادن، كاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی، در محل تعیین شده، به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف، امضا و مهر می شود.

تبصره – دستگاههای اجرایی می توانند به جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارك پیمانها، تنها شماره و تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش بینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پیمان مربوط ، بنویسند.

2-2. اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشكیلات پیمانكار كه خارج از اختیار او پدید آید،  ادامه كار مقدور نشود، دستگاه اجرایی میتواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانكار، و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانكار دیگری به جای پیمانكار موافقت نماید.

2-2-1.  پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانكار جدید منتقل شود.

2-2-2. پیمانكار جدید كه پیمان به او منتقل می‌شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت  و ظرفیت ارجاع كار لازم برای ادامه كار باشد.

2-2-3. پیمانكار جدید باید تضمینهای مـوضـوع پیمان، اعـم از انجام تعهـدات ،پیش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمینهای پیمانكار نماید.

مفاهیم کلیدی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری

متن کامل شرایط عمومی پیمان

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word سال 1403

شرایط عمومی پیمان را می توان شاکله اصلی قراردادهای پیمانکاری دانست، چرا که همه قراردادهای پیمانکاری دولتی، لاجرم می بایست بر مبنای شرایط عمومی پیمان منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شوند.

 

دانلود PDF شرایط عمومی پیمان + فایل Word تایپ شده

فایل word شرایط عمومی پیمان

متن کامل شرایط عمومی پیمان

                                                           متن کامل شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان در 5 فصل و 47 ماده به شرح زیر :

فصل اول

 • ماده 1 . پيمان
 • ماده 2. موافقت نامه
 • ماده 3. شرايط عمومي
 • ماده 4. شرايط خصوصي
 • ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار
 • ماده 6. كارفرما 
 • ماده 7. پيمانكار
 • ماده 8. مدير طرح
 • ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر
 • ماده 10. رئيس كارگاه
 • ماده 11. پيمانكار جزء
 • ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه
 • ماده 15. روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها

فصل دوم

 • ماده 16. تاييدات پيمانكار
 • ماده 17. كاركنان
 • ماده 19-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري
 • ماده 20. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات
 • ماده 21.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم
 • ماده 22. ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها 
 • ماده 23. حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها 
 • ماده 24. واگذاري ، پيمانكاران جزء 
 • ماده 25.اجراي كار در شب
 • ماده 26.آثار تاريخي و اشياي عتيقه
 • ماده 27.اقامتگاه قانوني

فصل سوم

 • ماده 28. تحويل كارگاه
 • ماده 29. تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان
 • تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است
 • ماده 30. تغيير مدت پيمان
 • ماده 31.مديرت اجرا 
 • ماده 32. نظارت بر اجراي كار
 • ماده 33.مهندس ناظر

فصل چهارم

 • ماده 34. تضمين انجام تعهدات
 • ماده35. تضمين حسن انجام كار
 • ماده 36. پيش پرداخت
 • ماده 37. پرداخت ها 
 • ماده 38. پرداخت هاي ارزي
 • ماده 39.تحويل موقت
 • ماده 40.صورت وضعيت قطعي
 • ماده 41. تحويل قطعي
 • ماده 42.مسئوليت هاي دوره تضمين

فصل پنجم.

 • ماده 43. بروز حوادث قهري
 • ماده 44. ممنوعيت قانوني
 • ماده 45. حقوق انحصاري ثبت شده
 • ماده 46. موارد فسخ پيمان
 • ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان

مطلب پیشنهادی :

تقویت روابط مصرف کننده با نام تجاری در صفحات اجتماعی

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word سال 1403

متن کامل شرایط عمومی پیمان

دانلود PDF شرایط عمومی پیمان + فایل Word تایپ شده

دانلود رایگان فایل ورد شرایط عمومی پیمان

شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 pdf

کتاب روانشناسی هیلگارد

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

مفاهیم کلیدی شرایط عمومی پیمان در قراردادهای پیمانکاری

فایل word شرایط عمومی پیمان

منبع : گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
 • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
 • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
 • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
 • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط