دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

شرايط عمومي پيمان

شرايط عمومي پيمان

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

به منظور راهنمایی دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور در تكمیل و تنظیم فرمهای موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و نحوه كار برد آنها، این دستور العمل تهیه شده است تا با رعایت آن، مشكلات قراردادی حین اجرای كار پیش نیاید.

1. موافقتنامه

1-1. به استناد قسمتهایی از موافقتنامه كه باید در موقع امضای پیمان، اطلاعات آن تكمیل شود، اطلاعات سایر قسمتها هنگام تهیه اسناد مناقصه به طور كامل و روشن در محلهای پیش بینی شده درج میگردد. تغییر دادن، كاستن عبارتها یا كلمه هایی از موافقتنامه، یا افزودن  به آن مجاز نیست و تنها محلهای خالی باید تكمیل شود.

1-2. در مقدمه موافقتنامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف پیمان درج شود.

1-3. در ماده یك موافقتنامه، موضوع، محل اجرا و مشخصه های اصلی پیمان به نحوی درج شودكه محدوده عملیات معین باشد.

1-4. در ماده3 موافقتنامه، علاوه بر درج مبلغ پیمان كه همان مبلغ پیشنهادی پیمانكار است، ضریب پیمان نیز با توجه به تعریف آن در ماده « 14-د » شرایط عمومی، در محل مربوط آن درج می شود.

1-5.  در ماده 6 موافقتنامه، نام و نشانی مهندس مشاوری كه برای نظارت بر اجرای كار انتخاب شده است درج می شود. اگر در مواردی، كارفرما مستقیماً نظارت را انجام می دهد، نام  و نــشانی كـارفرما در همـیـن محـــل منعكس می گــردد،  در ایــن حـالــت،  واحـــدی از ســازمان كارفرما كـه مسئولیت نظارت به آن محول شده است، جایگزین مهندس مشاور در اسناد و مدارك پیمان می شود.

1-6. نمایندگان مجاز دو طرف پیمان باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضاء و مهر نمایند.

1-7. مهندس مشاوری كه مسئولیت نظارت بر اجرای كار را به عهده می گیرد، باید تمام صفحه های موافقتنامه را امضاء و مهر كند.

2. شرایط عمومی

2-1. شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری، در پیمانها مورد استفاده قرار گیرد. تغییر  دادن، كاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست. تنها صفحه آخر شرایط عمومی، در محل تعیین شده، به وسیله نمایندگان مجاز دو طرف، امضا و مهر می شود.

تبصره – دستگاههای اجرایی می توانند به جای الحاق آخرین شرایط عمومی مصوب سازمان برنامه و بودجه به اسناد مناقصه و اسناد و مدارك پیمانها، تنها شماره و تاریخ صدور بخشنامه مربوط به آن را، در محل پیش بینی شده در مقدمه شرایط خصوصی پیمان مربوط ، بنویسند.

2-2. اگر به علت ایجاد وضعیت خاص در تشكیلات پیمانكاركه خارج از اختیار او پدید آید،  ادامه كار مقدور نشود، دستگاه اجرایی میتواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانكار، و رعایت مراتب زیر، با جایگزینی پیمانكار دیگری به جای پیمانكار موافقت نماید.

2-2-1.  پیمان عیناً و بدون هیچ نوع تغییر، به پیمانكار جدید منتقل شود.

2-2-2. پیمانكار جدید كه پیمان به او منتقل می‌شود، باید طبق ضوابط، دارای صلاحیت  و ظرفیت ارجاع كار لازم برای ادامه كار باشد.

2-2-3. پیمانكار جدید باید تضمینهای مـوضـوع پیمان، اعـم از انجام تعهـدات ،پیش پرداخت، حسن انجام كار و مانند اینها را ارائه دهد و جایگزین تضمینهای پیمانكار نماید.

 

 

 

کتاب روانشناسی هیلگارد

دانلود فایل شرایط عمومی پیمان با فرمت word

 

منبع : گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط