دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

پرستاری داخلی و جراحی

پرستاری داخلی و جراحی

 

پرستاری داخلی و جراحی چشم

 

 

فایل مورد نظردر قالب pdf  با حجم 3.25 مگابایت می باشد. دوستان گرامی و دانشجویان ارجمند و عزیز در صورت تمایل می توانید این فایل بسیار با ارزش را به صورت مستقیم از سایت بیست میشم تهیه بفرمائید.

 

 

 پرستاری داخلی جراحی

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم بیان دارد رشته پرستاری (داخلی- جراحی) شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماریها در مواجهه با مشکلات و بیماریهای داخلی جراحی می پردازد.

دانش آموختگان این رشته با به کارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مددجومحور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازند.

در ده سال آینده این دوره در کشور، از لحاظ استانداردهای آموزشی، تولیدات پژوهشی و ارائه خدمات پرستاری به مردم، در منطقه در ردیف کشورهای برتر خواهد شد.
رسالت این دوره تربیت پرستارانی متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و جامع نگر است که با به کار بستن تفکر انتقادی و با تکیه بر کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد، مددجویان را در سطوح جامعه: مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی یاری می نماید.

 

دانش آموختگان این دوره می توانند:

– مشکلات مددجویان را در قالب تشخیصهای پرستاری تعیین نمایند.
– برای برطرف کردن مشکلات مددجویان برنامه مراقبتی تدوین نمایند.
– برنامه ارتقاء سلامت مددجویان را اجرا و ارزشیابی کنند.
– از بیماران بزرگسالان در عرصه های مختلف مراقبت نمایند.
– در نقش آموزشی از عهده برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی آموزش دانشجویان، همکاران، مددجویان و خانواده آنها برآیند.
– در تدوین سیاستهای مرتبط با ارتقاء سلامت بزرگسالان مشارکت فعال داشته باشند.
دانش آموختگان این رشته در نقشهای زیر در جامعه انجام وظیفه خواهند کرد:
مراقبتی، آموزشی پژوهشی، مشاوره ای، تشخیصی (پایش)، پیشگیری، مولد، مدیریتی

 

جزوه پرستاری داخلی و جراحی

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

کتاب صفر تا صد داخلی جراحی

بهترین گرایش ارشد پرستاری – روان پرستاری

طبق دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم یکی از گرایش های پرطرفدار رشته پرستاری، روان پرستاری است. گرایش روان پرستاری شاخه ای از رشته پرستاری است .

که با تلفیق آموخته های آموزشی و به کارگیری اصول ارتباطات انسانی و نظریه های روان پرستاری و همچنین با کسب مهارت و تبحر کافی در زمینه مراقبت های پرستاری، به افرادی که به اختلالات روانپزشکی، ناتوانی های یادگیری و هوشی دچار می باشند خدمت رسانی می کند.

بازار کار گرایش روان پرستاری و زمینه های فعالیت فارغ التحصیلان این رشته را در سه بخش پژوهشی، آموزشی و خدماتی مشاهده می کنید.

در زمینه پژوهشی:

– تحقیق وتوسعه درزمینه روش های نوین مراقبت های روان پرستاری

– تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران دارای اختلالات روانی

در زمینه آموزشی : 

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌ می توانند در دانشکده ‌های‌ پرستاری‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ دانشجویان‌ پرستاری را در کارآموزی‌ به‌ عهده‌ گیرند.

– تدریس در زمینه های مرتبط با پرستاری در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی

– طراحی و تدوین روش های بهینه جهت آموزش دانشجویان و انجام نوآوری ها و خلاقیت های لازم در این رابطه

در زمینه خدماتی:

– بهینه نمودن روند ارائه خدمات  پرستاری  به بیماران دارای اختلال روانی و خانواده آنان از طریق طراحی و اجرای مداخلات

– بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری دارای اختلال روانی

– ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های روان درمانی

 

مطلب مرتبط :

کتاب مراقب ویژه پرستاری

کتاب مراقب ویژه پرستاری

 

جزوه پرستاری داخلی و جراحی

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

کتاب صفر تا صد داخلی جراحی

مراقبت های ویژه 

براساس دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم پرستار مراقبت های ویژه  فردی است ورزیده و دارای دانش عالی که به عنوان عضوی فعال از گروه مراقبتی، وظیفه ارائه کاملترین و مناسب ترین مراقبت را به بیمار بدحال در بخش ویژه به عهده دارد.

دانش و مهارت های این پرستاران در راستای پیشگیری از بیماری ها، حفظ و ارتقاءسلامت ادامه درمان  ناتوانی، آسایش و آرامش بیماران بد حال به کار گرفته می شود.

پرستار مراقبت ویژه  کارایی حرفه ای خود را با آموزش مداوم (نظری و عملی ) و پژوهش در رشته های مرتبط با محوریت بخش مراقبت ویژه  تداوم می بخشد.

رسالت رشته

باتوجه به دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم  رسالت رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت ویژه عبارت از:

کاهش مرگ و میر و عوارض بیماران  بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کار آمد با توانایی ها و فراتوانائی های لازم می باشد.

اهداف کلی رشته

–   ارتقاء نگرش و عملکرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بدحال

– ارتقاء مهارت های ارتباطی و مهارت های میان فردی ودرون گروهی بهینه در دانش آموختگان

– ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کابرد مدیریت، برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با  بیماران بد حال.

– ارتقاء فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و ممارست مهارت های خود ارزیابی و ارتقاء خود

– ارتقاء فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مسئله در شرایط بحرانی

در زمینه آموزشی

– در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌ می توانند در دانشکده‌های‌ پرستاری‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ دانشجویان‌ پرستاری را در کارآموزی‌ به‌ عهده‌ گیرند.
– 
تدریس در زمینه های مرتبط با پرستاری در سطوح دانشگاهی یا دیگر مراکز علمی

– طراحی و تدوین روشهای بهینه جهت آموزش دانشجویان و انجام نوآوری ها و خلاقیت های لازم در این رابطه

در زمینه خدماتی

– بهینه نمودن روند ارائه خدمات پرستاری  به بیماران  بدحال و خانواده آنان از طریق طراحی و اجرای مداخلات
– بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر، عوارض و ناخوشی  بیماران بدحال
– ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های بیماران بدحال

در زمینه مدیریتی

– فارغ‌ التحصیلان‌ دوره ‌های‌ کارشناسی‌ ارشد می‌توانند به‌ عنوان‌ سرپرست‌ و مدیر بخش های‌ مختلف‌ درمانی‌ و سوپروایزر آموزشی‌ در سطح‌ بیمارستان­ ها مشغول‌ به‌ کار شوند.

همچنین‌ می توانند در پستهای‌ مدیریتی‌ و ستادی‌ در مراکز بهداشتی‌ ـ درمانی‌ فعالیت‌ کنند.

 

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

سلامت جامعه 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم متوجه میسازد رشته پرستاری سلامت جامعه در راستای سیاست های سلامت محور مبتنی بر اسناد بالا دستی تنظیم و تدوین شده است.

این رشته بر سلامت آحاد جامعه تمرکز دارد به طوری که دانش آموختگان آن با تلفیق دانش پرستاری با سایر علوم مرتبط با سلامت قادر به شناسایی مشکل، حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه خواهند بود.

 

جزوه پرستاری داخلی و جراحی

کتاب صفر تا صد داخلی جراحی

مطلب مرتبط :

کتاب مراقب ویژه پرستاری

کتاب مراقب ویژه پرستاری

 

زمینه های فعالیت در بازار کار:

در نقش پیشگیری
-مشارکت در ایمن سازی جامعه در قالب برنامه های معاونت بهداشتی
-مشارک در طرح های غربالگری در نظام سلامت نظیر: طرح های غربالگری سرطان ها، بیماری های واگیر و غیرواگیر، بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای
-مشارکت در برنامه های پیشگیرانه نظام سلامت (برنامه های ارتقای سلامت افراد، خانواده ها و جامعه)
– بیماریابی در قالب برنامه های نظام سلامت و ارائه گزارش به مسئولین
– همکاری در برسی و تحلیل وضعیت و تشخیص مشکلات سلامت در سطح جامعه

در نقش مراقبتی
– ارائه خدمات پرستاری به گروه های هدف دارای اولویت نظیر زنان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، افراد ناتوان، کارگران و غیره
– ارائه مراقبت های پرستاری در مراکز بهداشتی در برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
– پیگیری وضعیت سلامت مددجو و خانواده در منزل با انجام بازدید و ارائه مراقبت های خاص پرستاری و آموزش های ضروری در منزل و ارجاع در صورت لزوم
– ارائه مراقبتهای فوری پرستاری به آسیب دیدگان در صحنه هایی که دچار سوانح و بلایا شده اند.
– مشارکت با نهادهای اجتماعی جهت ارائه خدمات به گروه های محروم و فاقد دسترسی به خدمات سلامتی
– کمک به پزشک خانواده برای ارائه خدمات پرستاری در جامعه تحت پوشش

در نقش آموزشی
– توانمندسازی فرد، خانواده و جامعه در ارتباط با سلامت
– آموزش فرد، خانواده و جامعه در سطوح پیشگیری براساس نیازها
– به کارگیری دانش، روش ها و فناوری های نوین در ارائه خدمات آموزشی
– مشارکت و همکاری در آموزش دانشجویان دوره های کارشناسی و کارکنان نظام سلامت در عرصه های ارائه خدمات سلامت
– مشارکت در تدوین دستورالعمل های آموزشی در برنامه های حاکمیت بالینی

در نقش مشاوره ای
– همکاری در ارجاع فرد و خانواده در نظام سلامت
– تحلیل، شناسایی مشکلات پرستاری در جامعه و ارائه راهکارهای اصلاحی به مسئولین مربوطه

در نقش مدیریتی
– مشارکت در سیاستگذاری های پرستاری در جامعه
– همکاری در برنامه ریزی و اجرای برنامه های تأمین سلامت در جامعه، با تأکید بر خدمات پرستاری برنامه ها
– همکاری در مدیریت بحران های اجتماعی در زمینه پرستار

در نقش پژوهشی
– همکاری و مشارکت در انجام و توسعه پژوهش های سلامت محور و مبتنی بر جمعیت در نظام سلامت (Health System Research) در رشته پرستاری جامعه
– پیشنهاد و اجرای طرح های بنیادی و کاربردی

– انجام پژوهش و ارایه مقاله در کنگره های ملی و بین المللی در راستای پرستاری سلامت جامعه

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

پرستاری سالمندی

در دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم مطالعه خواهد شد در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه ارائه مراقبتهای بهداشتی، توانبخشی و اجتماعی به گروه سالمندان را تربیت می نماید.

به طوری که دانش آموختگان این مقطع قادر به تلفیق دانش پیشرفته پرستاری سالمندی با سایر رشته ها و تخصص های وابسته بوده و نظریه های پرستاری سالمندی را با هنر حل مسأله و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در این حوزه بکار گیرند.

دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارایه مراقبت ها از پیشگیری تا نوتوانی به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قادرند با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهای بیلوژیکی، روانشناختی،

اجتماعی و فرهنگی مددجوی سالمند را در حیطه های خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی خدمات بهداشتی و توانبخشی ویژه سالمندان اقدامات لازم را مبذول دارند.
هدف و رسالت رشته:
تربیت پرستاران متبحر در حوزه مسائل سالمندی، سالمند شناسی و طب سالمندی موجب:
– 
گسترش مراکز سالمندی، حمایتی و مراقبتی از مددجویان با نا توانی های خاص

– به روز کردن دانش و مهارت پرستاران متبحر در زمینه سالمندی با آموزش مداوم
– ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی – درمانی به مددجویان سالمند و خانواده آن ها
– توسعه آگاهی ها و توانمندی های مددجوی سالمند و خانواده برای مشارکت در جامعه

 

مطلب مرتبط :

کتاب مراقب ویژه پرستاری

کتاب مراقب ویژه پرستاری

 

زمینه های فعالیت در بازار کار:

الف: مراقبتی
– تعهد و مسئولیت پذیری در ایفای نقش های عملکردی
– رعایت و اجرای اصول اخلاقی و حفظ حقوق مددجوی سالمند و خانواده
– مشارکت و همکاری با اعضاء تیم سلامت در ارائه خدمات و مراقبت های پرستاری به مددجویان سالمند
– بررسی و تشخیص نیازهای مددجوی سالمند و خانواده، اولویت بندی آن ها و ارایه تدابیر پرستاری
– ارجاع مددجوی سالمند و خانواده به نظام سلامت در صورت لزوم
ب: آموزشی
– آموزش و مشاوره با مددجوی سالمند، خانواده و جامعه در سه سطح پیشگیری
– کمک در تهیه محتوا و انتخاب نرم افزارهای کمک آموزشی به روز و معتبر در حوزه تخصصی سالمندی
– مشارکت و همکاری با واحدهای آموزش دانشگاهی در تدوین محتوای آموزشی و برگزاری همایش ها، کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آموزشی با موضوعات سالمندی
ج: پژوهشی
– همکاری و مشارکت در انجام و توسعه پژوهش در نظام ارائه خدمات بهداشتی(System Resaerch Health) و خدمات بهداشتی(Health Service Resaerch)و در حوزه سالمندی– بررسی زمینه ها و نیازهای طرح های پژوهش و تدوین طرح های متناسب در حوزه مسائل سالمندی
– استفاده از ابزارها و فن آوری های جدید در انجام پژوهش در حوزه های مختلف بهداشت و سلامت سالمندان
– انتشار نتایج تحقیقات در حوزه سالمندی به صورت مقاله و کنفرانس در مجامع تخصصی داخلی و خارجی
– به کار بستن نتایج تحقیقات مبتنی بر شواهد به منظور اعتلاء خدمات پرستاری در حوزه سالمندی
– مشارکت در ایجاد و توسعه پایگاه های تحقیقات جمعیتی (Population Lab) به منظور ارائه خدمات سلامتی- اجتماعی مبتنی بر جامعه ویژه سالمندان
– مشارکت در ایجاد و توسعه مراکز تحقیق و توسعه(R&D) در حیطه های بهداشتی – درمانی و توانبخشی در حوزه سالمندی

 

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی 

دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی-جراحی به اقداماتی از قبیل مراقبت های لازم در جهت رسیدگی به بیمارانی که در بخش داخلی و جراحی بیمارستان بستری شده اند، می پردازند.

پرستار با توجه به وضعیت بیمار، او را در بهترین وضعیت قرار می دهد.

همچنین احتمال عارضه های موجود در بیماران را پیش بینی می کند و اولویت های مراقبتی و درمانی را در جهت بهبود یافتن وضعیت بیمار اعمال می کند.

 

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

بازار کار رشته روان پرستاری

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم بیان دارد بازار کار کارشناسی ارشد روان پرستاری در زمینه های مراقبتی، آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای و مدیریتی می باشد .

و دانش آموختگان ارشد روان پرستاری می توانند در نقش های مختلف در جامعه مشغول به کار شوند.

نقش مراقبتی (در تیم درمانی): تیم درمانی دانش آموختگان کارشناسی ارشد روان پرستاری، مشکلات جسمی و روانی مددجویان، انجام مراقبت های پرستاری مرتبط با مداخله های درمانی،

اجرای به موقع دستورات دارویی برای مددجویان روانی و توانمند سازی بیماران در زمینه مراقبت از خود و فعالیتهای روزمره زندگی، حل مشکل، مهارتهای ارتباطی و اجتماعی، را ارزیابی می کنند.

نقش آموزشی: در آموزش بهداشت روانی به گروههای مختلف سنی و جنسی و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط در مراکز روانپزشکی می پردازند.

 نقش پژوهشی: در شناسایی مشکلات مربوط در حیطه روان پرستاری، و انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط در نظام سلامت می پردازند.

 نقش مشاوره ای: به مشاوره های روان پرستاری مددجویان می پردازند.

 نقش مدیریتی: در نقش سوپروایزر، سرپرستار و یا مدیریت پرستاری، مدیریت بخش اعصاب و روان بیمارستان را برعهده می گیرند.

با توجه به نقش های وسیع و پرکاربرد روان پرستاری درجامعه، داوطلبان کارشناسی ارشد روان پرستاری، بنا به علاقه خود در این حیطه می توانند با انگیزه و گامی استوار در این راه قدم بردارند.

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

جزوه پرستاری داخلی و جراحی

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد روان پرستاری

زمینه های فعالیت دانش آموختگان ارشد روان پرستاری، اقدامات پیشگیرانه در کاهش بیماری های روانی و ارائه مناسب ترین راه درمانی در جهت بهبود بیماران مبتلا به بیماری های اعصاب و روان می باشد.

همچنین مداخله های درمانی صحیح و کاربردی را در این زمینه ارائه می دهند.

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

بازار کار رشته پرستاری کودکان

همچنین در دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم متوجه میشوید که دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان می توانند در بیمارستان ها، مراکز بهداشتی – درمانی و مراکز توان بخشی در حیطه های پرستاری کودکان (دولتی – خصوصی)،

درمانگاه های کودکان، مراکز مراقبت های سرپایی از اطفال، کانون های اصلاح و تربیت کودکان،

مدارس، مراکز تحقیقات، شرکتهای دانش بنیان و مراکز رشد،  پرورشگاه ها و شیرخوارگاه ها، کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات پرستاری کودکان مشغول به کار شوند.

پرستاری کودکان همانند روان پرستاری نقش های مختلفی مراقبتی- حمایتی، پیشگیری و سلامت، آموزشی- مشاوره ای، پژوهشی، تشخیصی (پایش)،

مدیریتی و برنامه ریزی سلامت را در رابطه با کودکان و مددجویان زیر 18 سال برعهده دارند که برای دانش آموختگان این رشته بسیار حائز اهمیت است.

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

جزوه پرستاری داخلی و جراحی

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

پرستار کودکان ضمن شناخت و درک صحیح از حقوق کودک و قوانین و استانداردهای لازم در مواجه با مددجوبان، مراقبت های درمانی لازم را در برخورد با کودکان به کار میگیرند تا بتوانند در روند بهبود و تسریع درمان نقش به سزایی را ایفا کنند.

 

 

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

            دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

 

بازار کار رشته پرستاری سلامت جامعه

بازار کار رشته پرستاری سلامت جامعه، در مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها در سیستم پزشک خانواده و نظام ارجاع، مراکز توانبخشی- نگهداری سالمندان، مدارس، مراکز درمان اعتیاد، عرصه هایی که دچار سوانح و بلایا شده اند،

کلیه سازمان ها و ارگان های نیازمند به خدمات روان پرستاری سلامت جامعه، مراکز تحقیقات، شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد، می باشد.

از طرفی دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه، همانند سایر گرایش های پرستاری نقش های مختلفی از قبیل نقش پیشگیری، مراقبتی، آموزشی مشاوره ای،

مدیریتی و پژوهشی بر عهده دارند که با توجه به توانمندی هایی که در این زمینه ها کسب می کنند .

و بهره گیری از روش های نوین و به روز، راهکارهای موثر و مفیدی را در حیطه این فعالیت ها به مردم و جامعه ارائه می دهند. همچنین می توانند در این زمینه ها در جهت برخی از این روابط گام بردارند.

 

مطلب مرتبط :

کتاب مراقب ویژه پرستاری

کتاب مراقب ویژه پرستاری

 

 

دانلود جزوه پرستاری داخلی و جراحی | 20 میشم

جزوه پرستاری داخلی و جراحی

 

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان کارشناسی ارشد پرستاری بهداشت جامعه

پرستاران بهداشت جامعه ضمن اینکه بین اعضای خانواده و روابط هریک از اعضا با نهاد های اجتماعی بررسی هایی را به عمل می آورند، تلاش می کنند تا با نظارت های همه جانبه در بروز و انتشار بیماری ها و خدمات بهداشتی جامعه و مراقبتهای درمانی موثر،

بتوانند اقدامات لازم را جهت بهبود سلامت مددجویان انجام دهند.

پرستارانی که در بخش های عفونی بیمارستان شاغلند، در معرض عوامل خطرزایی قرار دارند که سختی کار را برای آنها دو چندان می کند و باید ایمنی های لازم را در جهت حفاظت از خود به عمل آورند.

 

 

 

 معرفی رشته کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی :
رشته پرستاری داخلی جراحی شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربيت پرستاران متبحر، آگاه و توانمند به مراقبت از بيماري در مواجهه با مشکلات و بيماريهاي داخلي و جراحي مي پردازد.
رشته پرستاری داخلی جراحی تا سال ۹۲ به عنوان گرایشی از رشته ارشد پرستاري مطرح بود و علاقه مندان صرفاً از طريق ورود به رشته پرستاري مي توانستند وارد اين رشته شوند، اما از کنکور ارشد ۹۲، اين رشته به صورت مستقل در مجموعه رشته هاي ارشد علوم پزشکي به جذب دانشجو براي سال تحصيلي ۹۳-۹۲ پرداخته است.
در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نيز افرادي که در بازار کار و کاريابي به دنبال آينده شغلي بهتري هستند، اطلاعات بيشتري شامل: برنامه درسي(سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاههاي پذيرنده دولتي و معرفي رشته هاي دكتراي پرستاري (به منظور ادامه تحصيل در مقاطع بالاتر آموزش عالي) و معرفي فرصت شغلي و بازاركار اين رشته ارايه مي شود.

 

 

 

 

منبع:گوگل

 

 

 

 

 

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط