بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با جو سازمانی نوآورانه

بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با جو سازمانی نوآورانه

بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با جو سازمانی نوآورانه

بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با جو سازمانی نوآورانه

چکيده


حال که شبکه های اجتماعی مجازی پیرامون ما را احاطه کرده است و توان دسترسی به آن برای هر قشری فراهم گردیده، آموزش و پرورش هم از این دسترسی مستثنی نخواهد بود. لذا بکارگیری از ظرفیت های موجود در این بستر زیرساخت را برای نوآوری ها و خلاقیت های آموزش و یادگیری فراهم خواهد آورد. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و و جو سازمانی نوآورانه در معلمان(مطالعه موردی معلمان ابتدایی شهرستان نوشهر) پرداخته است. این پژوهش توصیفی- همبستگی است.

 

کلیه معلمان ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان نوشهر به تعداد 345نفر جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند که 181نفر از آن ها با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد شبکه های اجتماعی مجازی جهانبانی( )1397و جو سازمانی نوآورانه چاو و همکارانش( )2010بهره گیری شده است. که پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 0/84و 0/81 برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین متغیرهای شبکه های اجتماعی مجازی و جو سازمانی نوآورانه در معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نوشهر وجود دارد.

بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با جو سازمانی نوآورانه

 

 

مقاله مرتبط :

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

 

آموزش فرانسه برای کودکان

دانلود جزوه ابزار دقیق پیشرفته

 

 

منبع : گوگل

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط