بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مشتریان ورزشی در دوران کرونا

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مشتریان ورزشی در دوران کرونا

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مشتریان ورزشی در دوران کرونا

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مشتریان ورزشی در دوران کرونا

چکيده


شیوع کرونا ویروس در یک سال گذشته سبب ایجاد تغییرات اساسی در نگرش مشتریان ورزشی به شبکههای اجتماعی و شیوههای بازاریابی فروشگاههای اینترنتی شده است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مجدد مشتریان ورزشی بود.

 

بدین منظور تعداد 052نفر از مشتریان فروشگاههای آن لاین ورزشی با معیار حداقل دوبار خرید در یک سال گذشته به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه بازاریابی ویروسی هو و دمپسی و پرسشنامه تمایل به خرید مجدد چن و شو بود که پس از اطمینان از روایی مطلوب ابزار پژوهش بر مبنای تحلیل عاملی سازهها، برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار SPSSو AMOSجهت ترسیم معادلات ساختاری استفاده گردید ( .)P≥ 2/25تحلیل مسیر الگوی پژوهش نشان داد که متغیر کارایی ادراکی از پیامهای وایرال شده با بار عاملی ،2/67متغیر منبع پیام با بار عاملی 2/67و در نهایت متغیر کیفیت پیام های وایرال شده با بارعاملی 2/76تاثیر مستقیم و معناداری بر بازاریابی ویروسی فروشگاه های ورزشی در شبکه های مجازی دارند. بنابراین به بازاریابان فروشگاههای ورزشی پیشنهاد میشود از طریق نیازسنجی مناسب از انتظارات مشتریات، ضمن بهبود اعتماد مشتریان به ویژگیهای برند، رضایت سنجی مشتریان را با هدف ایجاد پیوند قوی با برند مد نظر قرار دهند.


کلمات کليدي: بازاریابی ویروسی، شبکههای مجازی، خرید مجدد، برند ورزشی

 

 

مطلب پیشنهادی :

 

بررسی تاثیر آموزش های اسلامی محور بر رشد اخلاقی دانش آموزان ابتدایی

 

 

 

بررسی تاثیر بازاریابی ویروسی در فضای مجازی بر قصد خرید مشتریان ورزشی در دوران کرونا

 

 

منبع : دانشنامه

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط

متاسفانه موردی یافت نشد ...