اعتبارسنجی اصل هم ارزی ضعیف در مکانیک کوانتومی با تحلیل و مقایسه دو تابع موج گاوسی و ایری در قالب فرمولبندی علّیتی بوهم

اعتبارسنجی اصل هم ارزی ضعیف در مکانیک کوانتومی با تحلیل و مقایسه دو تابع موج گاوسی و ایری در قالب فرمولبندی علّیتی بوهم

اعتبارسنجی اصل هم ارزی ضعیف در مکانیک کوانتومی

اعتبارسنجی اصل هم ارزی ضعیف در مکانیک کوانتومی

اصل هم ارزی یکی از موضوعات بنیادی در مکانیک کلاسیک است. یکی از نتایج این اصل،استقلال سقوط آزاد اجسام از جرم و ساختار آن هاست. به عبارت دیگر، در مکانیک نیوتونی حرکت ذرّه در یک میدان گرانشی یکنواخت مستقل از جرم آن است.

 

امّا در تعبیر مرسوم مکانیک کوانتومی نمی توان برای ذرات مسیری را تعریف و مشخص نمود. بنابراین ما برای تعریف مسیر ذرّه کوانتومی از فرمولبندی بوهم برای مکانیک کوانتومی بهره می گیریم که به مکانیک بوهمی موسوم است.

 

در این صورت است که می توانیم اصل هم ارزی را در چارچوب مکانیک کوانتومی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و همچنین اثرات گرانشی را در آن مشاهده نماییم. در این پژوهش ما دو نوع بسته موج(گاوسی و ایری) را مطالعه نموده ایم. در هر مورد، بسته موج سقوط آزاد یک ذرّه را هدایت می کند و به این ترتیب اصل هم ارزی را در مورد ذرّات کوانتومی می آزماییم.

تابع موج کوانتومی

چکیده

اصل هم ارزی یکی از موضوعات بنیادی در مکانیک کالسیک است. یکی از نتایج این اصل، استقالل سقوط آزاد اجسام از جرم و ساختار آن هاست. به عبارت دیگر، در مکانیک نیوتونی حرکت ذرّه در یک میدان گرانشی یکنواخت مستقل از جرم آن است.

 

امّا در تعبیر مرسوم مکانیک کوانتومی نمی توان برای ذرات مسیری را تعریف و مشخص نمود. بنابراین ما برای تعریف مسیر ذرّه کوانتومی از فرمولبندی بوهم برای مکانیک کوانتومی بهره می گیریم که به مکانیک بوهمی موسوم است. در این صورت است که می توانیم اصل هم ارزی را در چارچوب مکانیک کوانتومی مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و همچنین اثرات گرانشی را در آن مشاهده نماییم.

در این پژوهش ما دو نوع بسته موج)گاوسی و ایری( را مطالعه نموده ایم. در هر مورد، بسته موج سقوط آزاد یک ذرّه را هدایت می کند و به این ترتیب اصل هم ارزی را در مورد ذرّات کوانتومی می آزماییم.

کلمات کلیدی: اصل هم ارزی ضعیف، گرانش کالسیک، مکانیک کوانتومی، مکانیک بوهمی، بسته موج ایری، جرم لختی و گرانشی

 

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط