دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

 

دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

 

دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

چکيده


پژوهش حاضر در راستای تسهیل ارائه روش آموزشی در فضای مجازی (کانال اجتماعی شاد ) برای رفع چالش استفاده بهینه ازتکنولوژی نوین آموزشی مربوط به عصر کرونا صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، کیفی از پژوهش ضمن عمل است. این پژوهش رویکردی کیفی دارد. منبع داده های پژوهش، مشاهدات، مصاحبه های اینترنتی، تاریخچه زندگی خودِ معلم (خودکاوی)، به نوعی آشکار سازی معانی خاص از تجربه معلمی است. اعتبار داده های کیفی در این نوع پژوهش، اعتبار گفتگویی با همکاران (مدیر و معاونان آموزشی ادمین کانال مجازی) درباره شکل دهی و بررسی یافته ها و تفسیر اقدام پژوه است. یافته ها نشان می دهند، شرکت اقدام پژوه در کلاس های آنلاین آموزش مجازی نرم افزارهای ویرایش گر pdf editorو تولید محتوای الکترونیکی inshot , kinmasterدر ارتقای دانش فناوری معلم، دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی او نقش تاثیر بسزایی دارد، و
موجب افزایش دانش چگونگی تغییر تدریس معلم گردید.

کلمات کليدي: دانش محتوای آموزشی، دانش فناوری، دانش پداگوژیکی، محتوای یادگیری فعال

 

مقاله مرتبط :

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

بررسي رابطه سواد رسانه ای معلمان با گرایش به تفکر انتقادی آنان

 

 


1.مقدمه


در نظام آموزشییی نوبت تدری، کاربرد تکنولوژی آموزشییی امکان ناپایر اسییت و نمی توان نقش اثر بخش آن را در امر یاد دهی-یادگیری نادیده گرفت. محتوای الکترونیکی از جمله امکانات تکنولوژی آموزشییی اسییت و به عنوان رسییانه در ک در مورد اسیییتفاده قرار می گیرد. هر چه کاربرد رایانه در امر یاد دهی یادگیری در ک در و محیط خارج رایج تر شود انتخاب و ا ستفاده از محتوای الکترونیکی در تدری و آموزش اهمیت بی شتری پیدا می کند. به دلیل این که روش های نوین تدری با هدف تسیهیل، تسیریع و ت بیت یادگیری انجام می گیرند، بهتر اسیت که در اجرای این روش ها از تکنولوژی
روز ا ستفاده شود. هدف آن ا ست تا با درگیر شدن دانش آموزان در فرایند یاد دهی- یادگیری و فعال شدن آن ها در کانال های یادگیری به کمک محتوای الکترونیکی، یادگیری سیییاده تر و مفهوم در قابل فهم تر گردد (عباسیییی و همکار .)1397 همانطور که تاثیر تکنولوژی های نوین آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی در بالا بردن اثربخشی روش های تدری معلمان و مهم تر از آن در توسعه تغییرات نسبتا پایدار یادگیری های دانش آموزان در رفتار آن ها، در ایجاد انگیزه، ع قه و نشاط آنان نقش بسزایی دارد. گسترش سریع و همه گیر ویرو کرونا که منجر به مرگ تعداد زیادی از انسان ها شد.

 

دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

 

دانلود مقاله ارتقای دانش محتوای آموزشی و پداگوژیکی

منبع : ویکی پدیا و بیست میشم

محصول مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان
درباره این محصول نظر دهید !
  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • پشتیبانی محصولات سیستم تیکت و تماس از طریق واتس آپ می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
قالب فروش فایل

محصولات مرتبط